Wywiad

Ruch rowerowy a piesi

Rower jest pojazdem i choć rowerzyści oraz piesi zaliczają się do grupy niechronionych uczestników ruchu, to ich cechy, zachowania, możliwości i oczekiwania (a także status prawny) są bardzo różne. Łączenie ruchu pieszego i rowerowego może w związku z tym powodować konflikty, a nawet pogarszać BRD. Niemniej, w pewnych przypadkach łączenie ruchu pieszego i rowerowego we wspólnej przestrzeni może być uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz potrzebami tych użytkowników dróg.

Przepisy i sposoby oznakowania Ruch pieszy może być łączony z rowerowym na podstawie art. 33 ust. 5 i 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Artykuł ten określa, że dopuszcza się ruch rowerów po chodnikach, jeśli:

 •  na jezdni obowiązuje ograniczenie prędkości wyższe niż do 50 km/h i chodnik ma co najmniej 2,0 m szerokości,
 •  rowerzysta opiekuje się dzieckiem do lat 10 jadącym na swoim rowerze,
 •  w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (ulewny deszcz, śnieg, mgła, silny wiatr).

W każdym z ww. przypadków rowerzysta musi ustępować miejsca pieszym. Przepisy art. 11 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym dopuszczają również warunkowo ruch pieszych po drodze dla rowerów (znak C-13), ale muszą oni ustępować miejsca rowerzystom.

Ponadto, ruch rowerzystów i pieszych może być dopuszczony na wspólnej powierzchni znakami drogowymi. Przykładowe oznakowanie dopuszczające ruch rowerów i pieszych to:

 •  kombinacja znaków C-13 i C-16 na wspólnej tarczy z kreską poziomą, oznaczającą drogę dla rowerów i pieszych,
 •  kombinacja znaków B-1 i T-22 (zakaz ruchu z dopuszczonym ruchem rowerów),
 •  znak D-40 (strefa zamieszkania).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

Dolnośląska kraina rowerowa zaprasza na nowe trasy

Wyobraźmy sobie szum liści, śpiew ptaków, słońce przebijające się przez korony drzew i serpentyny ścieżek rowerowych. I wyobraźmy sobie, że w Dolinie Baryczy możemy podróżować rowerem właśnie tak – wśród natury, w jej pięknym otoczeniu. 2018 roku został oddany do użytku kolejny odcinek trasy rowerowej w gminie Żmigród. Przebiega ona od miejscowości Osiek przez Książęcą Wieś aż do granicy gminy Żmigród z gminą Trzebnica. To kolejny powód, aby odwiedzić Dolinę Baryczy i odkryć ją z perspektywy dwóch rowerowych kół. Ponadto w czerwcu br. zakończyły się prace związane z budową 6-kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś – Gruszeczka. Ta długo oczekiwana przez wszystkich (zwłaszcza miłośników dwóch kółek) inwestycja połączyła dwa powiaty – trzebnicki z milickim.

 

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

Beton wałowany

Wbrew powszechnej opinii wykonanie betonu wałowanego to nie jest tylko rozłożenie materiału i jego zawałowanie walcami. Beton taki „nie wybacza” i nie może być tutaj mowy o błędach w realizacji czy też nieprawidłowym doborze składników. W przypadku betonu wałowanego dobór surowców jest kluczowy i stanowi połowę sukcesu dla równej i jednorodnej warstwy nawierzchni. A zatem – jak zadbać o właściwą jakość i prawidłowe zasady wbudowywania betony wałowanego?