Technologie

DŹWIĘKOCHŁONNA BARIERA OCHRONNA „ERNA” (SECUTEC)

W ostatnich latach drogi w Polsce przeżyły prawdziwą metamorfozę. Zbudowano wiele kilometrów dróg szybkiego ruchu i autostrad, a dodatkowo wyremontowano mnóstwo kilometrów dróg wojewódzkich, powiatowych czy gminnych. Podwyższony komfort jazdy odczuł z pewnością każdy podróżujący, do czego dodatkowo przyczyniły się niewątpliwie nowsze, szybsze, bardziej wygodne samochody. To wszystko doprowadziło do sytuacji, że obecnie ruch pojazdów na drogach polskich jest nawet o 60% większy niż jeszcze sześć lat temu. Wydaje się, że nic tylko się cieszyć…

… ale co z osobami mieszkającymi w niedalekiej odległości od tych właśnie dróg? Hałas! – tak mieszkańcy przydrożnych budynków określają to, co towarzyszy im w chwili, gdy podróżujący rozkoszują się komfortową przejażdżką po nowych i wyremontowanych drogach.

Po przeprowadzeniu wielu różnych badań i analiz można stwierdzić, że:

 • „Więcej niż połowa ludności jest stresowana poprzez hałas ruchu drogowego, co ma poważne skutki na psychiczne oraz fizyczne samopoczucie” – wg German Environment Federal Office
 • „Podczas spania każdy nawet najmniejszy hałas zakłóca sen, wpływa na ciśnienie krwi i doprowadza do produkcji hormonów stresowych“ – prof. Mersch-Sundermann, Environmental Medicine at Freiburg University Hospital,
 • dźwięki o sile 35-70 dB wpływają na zmęczenie układu nerwowego człowieka, utrudniają zasypianie i wypoczynek, a 45 dB to huczenie lodówki.

Zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, żaden mieszkaniec UE nie powinien być narażony na hałas zagrażający zdrowiu lub jakości życia – ekspozycja populacji na hałas powyżej 65 dB(A) powinna zostać zlikwidowana, a pod żadnym pozorem nie wolno dopuszczać na ekspozycję na hałas o poziomie powyżej 85 dB(A).

Na drogach szybkiego ruchu rozwiązaniem stosowanym w Polsce oraz krajach zachodnich są ekrany akustyczne, których instalacja obarczona jest jednak odpowiednimi restrykcjami (technicznymi np.: fundamenty, czy prawnymi np.: decyzje środowiskowe). Nie mogą być one stosowane jako rozwiązanie uniwersalne dla wszystkich sytuacji.

Powyższe aspekty doprowadziły do uruchomienia prac nad rozwiązaniem dającym się zastosować w miejscach, które wymagają ochrony zarówno kierujących pojazdami jak i mieszkańców domów znajdujących się w niedalekiej odległości od dróg.

I tak w Niemczech powstał system „ERNA” firmy Volkmann & Rossbach. Jest to innowacyjne połączenie drogowej bariery zabezpieczającej ze specjalnym elementem dźwiękochłonnym. System ten, którego całkowita wysokość wynosi 900 mm odpowiada pod tym względem innym typowym, nowoczesnym systemom barier ochronnych oraz dodatkowo znacząco zmniejsza poziom hałasu w miejscach, w których go zainstalowano.

Biorąc pod uwagę fakt, że 80% całego hałasu drogowego pochodzi z interakcji kół przejeżdżających pojazdów z nawierzchnią oraz że elementy dźwiękochłonne mogą zostać umieszczone blisko źródła hałasu, to nie ma potrzeby budowy masywnej bariery przeciwhałasowej (ekranu akustycznego). Rozwiązaniem jest system „ERNA”, czyli dźwiękochłonna bariera zabezpieczająca, którą można umieścić zaledwie 50 cm od krawędzi jezdni.

System dźwiękochłonnej bariery ochronnej „ERNA” posiada unikatowe perforowane prowadnice oraz specjalne płyty wypełnione wełną skalną firmy ROCKWOOL (lidera na rynku w dziedzinie systemów izolacji) w celu pochłaniania fal dźwiękowych przez tę konstrukcję. Wełna skalna ma strukturę z otwartymi porami, która idealnie pochłania i tłumi dźwięk. Z tego powodu materiały z wełną skalną firmy ROCKWOOL poprawiają izolację akustyczną i w istotnym stopniu przyczyniają się do ograniczenia hałasu, a tym samym do ochrony zdrowia.

System „ERNA” zapewnia wysoki poziom pochłaniania dźwięku i izolacji akustycznej, osłaniając zamieszkany obszar wzdłuż drogi i zapobiegając odbijaniu się hałasu w stronę użytkowników drogi. System „ERNA” nie tylko bardzo dobrze pochłania hałas, ale jest także funkcjonalną i certyfikowaną barierą drogową, przetestowaną pod względem powstrzymywania pojazdów zgodnie z aktualną normą PN-EN 1317. Wszystkie części stalowe są cynkowane na gorąco w celu uzyskania maksymalnego okresu użytkowania i trwałości.

Korzyści, jakie daje system, zwłaszcza w porównaniu z alternatywą, to jest budową ekranu akustycznego z odpowiednią dodatkową barierą zabezpieczającą, są niepodważalne:

 •  wyraźna redukcja hałasu co najmniej o 5 dB,
 •  wysoki poziom zabezpieczenia drogi: poziom powstrzymywania – N2/H1/L1-W4-A,
 •  mniejsza ingerencja w pejzaż,
 •  brak ograniczenia widoku dla użytkowników drogi i mieszkańców,
 •  szybki montaż, brak potrzeby stosowania specjalnego fundamentu,
 •  wysoka trwałość,
 •  znacząco niższe koszty zakupu, montażu i konserwacji.

SECUTEC Sp. z o.o. jako firma córka VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG działa w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego i z wielką satysfakcją wdraża wszelkie nowoczesne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na rynku polskim.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37 Strona 38 Strona 39

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MIRON TADYCH maj-czerwiec | 3 (50) 2020

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE W SMART CITY

Świat pędzi do przodu jak nigdy dotąd, a głównym czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy stała się technologia. Dzięki niej powstają coraz bardziej zaawansowane innowacje dla transportu, obecne również w niektórych polskich miastach. Światowych liderów wyróżnia jednak proinnowacyjna polityka państwa, lepsza infrastruktura i organizacja transportu, a także wyższa świadomość społeczna przejawiająca się m.in. w wyborze alternatywnych środków komunikacyjnych.

REMIGIUSZ DUSZYŃSKI maj-czerwiec | 3 (50) 2020 Tekst otwarty

ZBROJENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH SIATKAMI STALOWYMI ROAD MESH®

W artykule omówiono doświadczenia wynikające z wykorzystania siatki stalowej RoadMesh® do zbrojenia nawierzchni podatnych i sztywnych. Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych oraz polowych dotyczących efektywności zbrojenia dla różnych materiałów. Przedstawiono wybrane przykłady zastosowania siatki RoadMesh® w remontach nawierzchni drogowych.