Prawne Zeszyty Drogowe

Jak zminimalizować ryzyko wypłaty odszkodowania? Praktyczne porady prawne

Okres jesienny to dla drogowców przede wszystkim czas przygotowań do utrzymania zimowego. Ze względu na specyfikę tej pory roku, jesień to dla zarządców dróg także wyzwanie związane z bieżącymi robotami utrzymaniowymi. Pojawiające się trudności i problemy drogowe mogą stanowić dobry sprawdzian przed wymagającymi jeszcze większego zaangażowania zadaniami realizowanymi zimą.

Jesienne utrzymanie drogi to prace polegające na zapewnieniu ciągłości bezpieczeństwa ruchu bez względu na występujące warunki klimatyczne i przy zachowaniu komfortu użytkowników uczestników ruchu drogowego. Oczywiście utrzymanie jesienne w dużej mierze stanowi kontynuację prac letnich, ale ma swoją specyfikę związaną z przygotowaniem dróg do użytkowania zimą. Wielu zarządców, oprócz prowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni, zwraca uwagę na problemy dotyczące odwodnienia dróg ze względu na zwiększone w tym okresie opady atmosferyczne.

Prace utrzymaniowe o charakterze ciągłym

W okresie jesiennym kontynuowane są prace przeprowadzane zwykle wiosną i latem, w szczególności utrzymanie przydrożnej zieleni oraz oznakowania pionowego i poziomego. W tych obszarach rolą zarządcy drogi jest zagwarantowanie sprawnej organizacji pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg. Koszty tego przedsięwzięcia oraz powtarzalne czynności kontrolne stanu drogi obciążają właściwego zarządcę drogi. Uchybienie obowiązkom w zakresie utrzymania drogi, w tym co do wykonania prac porządkowych, uprawnia poszkodowany podmiot do oparcia odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie wynikającej z wyrządzenia szkody na skutek popełnienia czynu niedozwolonego1.

Odpowiedzialność zarządcy za utrzymanie poboczy

Zasadnicze pytanie, które zostanie poddane analizie, dotyczy kwestii odpowiedzialności zarządcy za utrzymanie pobocza drogi, gdy nie jest ono przeznaczone do ruchu pojazdów samochodowych. Czy w sytuacji oznakowania znakiem poziomym P-7b „linia krawędziowa

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

DAMIAN MICHALAK wrzesień-październik | 5 (28) 2016

Zamówienia publiczne po zmianach. Jak dokonać oceny wykonawców po nowelizacji?

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, implementująca do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijne, obowiązuje już od 28 lipca 2016 r. Przed zamawiającymi wykonawcami ogromne wyzwanie, zmiany w procedurach są bowiem niezwykle zaawansowane. Dotyczą m.in. sposobu oceny podmiotowej wykonawców. Jak zatem oceniać oferty zgodnie z nowym porządkiem prawnym?

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ wrzesień-październik | 5 (28) 2016

Jesienne utrzymanie dróg oczami prawnika w pytaniach i odpowiedziach

Podczas realizowania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg zarządcy niejednokrotnie stają przed wyzwaniami natury prawnej. Najczęstsze dylematy dotyczą wypłaty odszkodowań dla kierowców oraz zakresu odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa na drodze, lecz pojawiają się także inne problemy. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania.