Utrzymanie dróg

Nowe podejście do problemu przemarzania gruntu a projektowanie konstrukcji nawierzchni

Kwestia trwałości konstrukcji w kontekście widocznych zmian klimatu (stały trend) oraz efektów tych zmian widocznych w postaci ekstremalnych zjawisk pogodowych (sytuacje chwilowe), wskazują na konieczność uwzględnienia zmian w podejściu projektowym. Jednym z takich elementów jest zjawisko przemarzania gruntów, które w przypadku konstrukcji nawierzchni drogowych może mieć istotny wpływ na jakość i trwałość podbudowy z uwagi na potencjalną wysadzinowość niektórych podłoży.

Kwestia trwałości konstrukcji w kontekście widocznych zmian klimatu wskazuje na konieczność uwzględnienia zmian w podejściu projektowym. Jest to zgodne z Dyrektywą unijną M/515 z 2012 r. [1], w której to wskazano potrzebę budowania i utrzymania bardziej odpornej na zmiany klimatu infrastruktury, poprzez wskazanie zmian w zakresie standardów w priorytetowych sektorach tj. transport, energetyka i budownictwo. W zakresie projektowym dotyczy to norm tzw. Eurokodów (EN 1990-1999), gdzie najbardziej istotne z punktu widzenia zmian klimatycznych są części dotyczące obciążenia śniegiem (EN 1991-1-3), oddziaływania wiatru (EN 1991-1-4) oraz oddziaływania termicznego (EN 1991-1-5). Wnioski z prac zleconych w tym zakresie w poszczególnych krajach (oceny wrażliwości poszczególnych sektorów i obszarów na zmiany klimatu, np. w Polsce Projekt KLIMADA z 2013 r. IOŚ-PIB [9]), wskazują na realną potrzebę aktualizacji i porównania zapisów poszczególnych norm budowlanych z wynikami prognozowanych zmian klimatu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 56  Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63  Strona 64

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (49) 2020

Uszkodzenia i remonty przęseł betonowych od A do Z

Konstrukcje betonowe ulegają często korozjom związanym z niewłaściwym zaprojektowaniem zbrojenia lub jego złym ułożeniem i obudowaniem mieszanką betonową. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń przęseł betonowych zaliczamy ubytki spowodowane korozją łącznie z korozją powierzchniową, rysy konstrukcji, korozję zbrojenia oraz ubytki i wykruszenia spowodowane odpadaniem otuliny