Technologie

Poprawa jakości życia w przestrzeniach miejskich

Narastającym problemem ostatnich lat jest niewydolność systemów kanalizacji deszczowej w czasie intensywnych opadów, szczególnie widoczna w gęstych zabudowach miejskich. Systemy odprowadzenia wód burzowych często są przepełniane, gdyż duże obszary zielone są zastępowane powierzchniami utwardzonymi.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

REDAKCJA maj-czerwiec | 3 (68) 2023 Tekst otwarty

Bezpieczne drogi. Systemy tuneli i ścianek naprowadzających dla płazów i małych zwierząt ACO PRO oraz skuteczne systemy zadządzania wodą opadową.

Rozwój cywilizacji spowodował, iż wiele siedlisk przedstawicieli płazów i małych zwierząt, poprzecinanych jest drogami komunikacyjnymi. Bezpiecznym i skutecznym środkiem zapewniającym ochronę oraz przetrwanie gatunków jest budowa systemów umożliwiających sezonowe migracje przedstawicielom herpetofauny. Dlatego firma ACO, światowy lider w technologii odwodnień, oprócz kompleksowego systemu zarządzania wodami powierzchniowymi stworzyła systemy ACO PRO dedykowane ochronie płazów i małych zwierząt.