Autor

Zastępca kierownika Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Zakładzie Diagnostyki Nawierzchni. Od 2012 roku pełni w Instytucie także funkcję profesora nadzwyczajnego.

Artykuły