Projektowanie

BUDOWA NOWEJ OBWODNICY DLA ROGOŹNA

Podstawowym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym miasta Rogoźna.

Początek inwestycji zaplanowano pomiędzy miejscowościami Cieśle i Marlewo, a koniec w Gościejewie na skrzy- żowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową. Z kolei termin ostatecznego odbioru robót to 30 lipca 2026 r.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYŚLU

Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu oraz usprawnienie komunikacji samochodowej zarówno ruchu lokalnego wewnątrz miasta jak i ruchu tranzytowego poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego (przede wszystkim ciężkiego) poza obszary zabudowane z pominięciem bardzo obciążonego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kolejowej.

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DROGI SAMORZĄDOWE 2024 ZA NAMI! RELACJA Z WYDARZENIA

13 czerwca 2024 r. w centrum konferencyjno-szkoleniowym BusinessWell w Poznaniu odbyła się III ogólnopolska konferencja „Nowe zasady projektowe dróg w praktyce samorządów 2024” zorganizowana przez naszą redakcję. Wydarzenie obfitowało w 12 ciekawych prelekcji ekspertów z zakresu drogownictwa. Zapraszamy do zapozna- nia się z relacją z wydarzenia, w którym uczestni- czyło blisko 120 osób.