Warto Wiedzieć

Mediacje – nowa jakość rozwiązywania konfliktów

Nawet najlepiej wynegocjowane umowy i najbardziej kompetentni urzędnicy nie mogą zagwarantować bezkonfliktowej realizacji kontraktu. Większość konfliktów kończy się sporem sądowym, który zazwyczaj oznacza długotrwały proces, dodatkowe koszty i stres wynikający z niepewności rozstrzygnięcia. Nie dziwi więc fakt, że przedsiębiorcy i urzędnicy coraz częściej interesują się alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów. Do takich właśnie należy mediacja. W wyborze tej formy zakończenia sporu ogromną rolę odgrywa prestiż oraz chęć zachowania pozytywnego wizerunku i poprawnych relacji biznesowych pomiędzy stronami konfliktu.

Mediację definiuje się jako metodę rozwiązywania sporów w trybie szczególnego rodzaju negocjacji prowadzonych przez strony sporu przy pomocy neutralnej osoby mediatora. Do mediacji może skierować sąd w ramach wytoczonego już postępowania lub też można zgłosić się na nie prywatnie, jeszcze zanim zapadnie decyzja o pójściu do sądu.

Obydwa rodzaje mediacji łączy bardzo ważna kwestia proceduralna, a mianowicie to, że wypracowaną w jej ramach ugodę można potwierdzić przed sądem. To powoduje, iż nabiera ona mocy wyroku i po nadaniu klauzuli wykonalności, co jest jedynie formalnością, może być egzekwowana przez komornika.

Do podstawowych cech mediacji należą jej dobrowolność, autonomia stron, neutralność i bezstronność mediatora, który jest wybierany i zwalniany przez strony oraz podlega ich instrukcjom. Wszystkie te elementy w przypadku mediacji prywatnej reguluje precyzyjnie podpisana umowa z mediatorem, dająca stronom jasny obraz postępowania i stosowanych reguł. Należy zaznaczyć, że mediator nie ma żadnych uprawnień władczych, tj. formalnie nie rozstrzyga sporu, lecz ma za zadanie doprowadzić do zawarcia ugody stron.

Profesjonalny mediator to połowa sukcesu

Przy współpracy z wykwalifikowanym i profesjonalnym mediatorem gospodarczym rosną szanse na szybkie i sprawne zawarcie ugody. Mediator często jest porównywany do arbitra czy nawet (błędnie) do sędziego. Istotna różnica pomiędzy mediatorem a sędzią jest taka, że mediator nie rozstrzyga za strony sprawy i nie decyduje o losach sporu. Podczas mediacji strony same podejmują decyzje. Mediator jest natomiast niezależnym uczestnikiem negocjacji prowadzonych pomiędzy stronami i w bardzo umiejętny sposób nimi zarządza, przybliżając tym samym do pomyślnego rezultatu w postaci ugody. Ważne, żeby mediacje gospodarcze prowadzili odpowiednio przeszkoleni mediatorzy, osoby zaznajomione ze specyfiką obrotu gospodarczego i niuansami działania biznesu, a także zasadami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Tylko tacy ludzie mogą zrozumieć zarówno

przedsiębiorców (np. wykonawców robót), jak i urzędników oraz pomóc im rozwiązać problem.

Czy mediator może być powołany na świadka w procesie sądowym?

Mediatora obowiązuje zasada poufności i, co ważne, mediator nie może być przesłuchiwany jako świadek w postępowaniu cywilnym, chyba że obie strony wyraźnie się na to zgodzą. W przypadku fiaska mediacji strony w ewentualnym

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 19  Strona 20  Strona 21  Strona 22

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Aktualności NINA KINITZ lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Kongres ITS w doborowej obsadzie

Systemy zarządzania ruchem, zbieranie i przetwarzanie danych o ruchu oraz standaryzacja rynku ITS - to zaledwie kilka z wielu bloków tematycznych, które przykuły uwagę uczestników VIII Polskiego Kongresu ITS (PKITS). Pozostałe prezentacje dotyczyły m.in. osiągnięć i perspektyw rozwoju Korei Południowej w dziedzinie ITS, poboru opłat, oraz Systemów Informacji i Bezpieczeństwa Ruchu. W tegorocznym kongresie uczestniczyło blisko 400 osób, z czego ok. 60% stanowili reprezentanci sektora samorządowego.