Ciekawe Inwestycje

Modernizacja dróg powiatowych

Coraz więcej modernizacji dróg powiatowych jest dofinansowywanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Większość przekazanych powiatom w 1999 r. na mocy ustawy dawnych dróg wojewódzkich znajdowała się w stanie skrajnej zapaści. Tym samym powiaty stanęły przed zadaniem inwestowania w przypisaną im sieć drogową przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego zarządzania tymi drogami. Dla Powiatu Poznańskiego oznaczało to, że zostaje od tego momentu największym zarządcą sieci drogowej w swoich granicach administracyjnych. Sieci, która wymaga kompleksowej modernizacji. Obecnie liczy ona blisko ok. 740 km, gdzie – dla porównania – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich administruje ok. 122, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – ok. 204 km dróg.

Dziś szacuje się, że około 60% dróg powiatowych w naszym kraju nadal wymaga przebudowy w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb ruchu (chodzi m.in. o parametry techniczne, warunki oraz bezpieczeństwo kierujących i pieszych, a także o komfort i czas przejazdu). W przeważającej części ich podbudowa jest niewłaściwa, brakuje prawidłowego systemu odwodnień, a stan nawierzchni jest niezadowalający. Stąd nawet remonty cząstkowe są niewystarczające do zapewnienia trwałości prac. Poza tym, w większości przypadków, drogi przejęte przez powiaty posiadają stosunkowo niewielkie pasy drogowe. Niemniej jednak, inwestycje nie ograniczają się wyłącznie do modernizacji samej nawierzchni jezdni – projekty obejmują również budowę kanalizacji deszczowych, chodników, ścieżek rowerowych, rond, sygnalizacji świetlnych oraz oświetlenia. W takich sytuacjach pojawia się konieczność wykupu sporej części nieruchomości.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Z uwagi na niewystarczające środki w budżetach samorządowych i brak możliwości samodzielnego finansowania przebudowy lub rozbudowy tego rodzaju dróg coraz więcej zarządców ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, czego przykładem może być rządowy projekt pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL).

Wnioski składane przez Powiat Poznański do NPPDL są bardzo wysoko oceniane, co roku więc powiat otrzymuje na modernizację kolejnych odcinków dotacje z budżetu państwa. Nie inaczej było podczas minionej edycji tego Programu – na lata 2012-2015 (Etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój). W 2013 roku dotacją z budżetu państwa objęte są kolejne dwa projekty. Pierwszy dotyczy drogi powiatowej 2390P – ulica Łęczycka w Wirach (gmina Komorniki), drugi drogi powiatowej 2419P Lusówko- -Sady (gmina Tarnowo Podgórne).

Modernizacja drogi powiatowej 2390P w gminie Komorniki

Co zyskają mieszkańcy gminy Komorniki dzięki temu, że droga powiatowa 2390P została zakwalifikowana do rządowego programu? Na pewno poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne oraz zwiększona zostanie płynność ruchu. Ale nie tylko. W związku tym, że w 2010 r. (również w ramach NPPDL) remontowane były dwa inne odcinki 2390P (na długości 924 m i 767 m), po zakończeniu tegorocznych prac cała droga, mająca strategiczne znaczenie dla Powiatu Poznańskiego i gminy Komorniki, zostanie zmodernizowana. Jest to bowiem najkrótsza trasa pomiędzy drogami: krajową nr 5 i wojewódzką nr 430. Ponadto w układzie komunikacyjnym stanowi ona dojazd do węzła autostradowego, znajdującego się w gminie Komorniki.

Tegoroczna inwestycja została podzielona na dwa odcinki: pierwszy przebiega od ulicy Zespołowej do ulicy Laskowskiej (dł. 701 m), a drugi – od parkingu przy kościele do ulicy Zespołowej i od ulicy Laskowskiej do Dworcowej (dł. 626 m).

W ramach prac zaplanowano m.in. poszerzenie jezdni do 6–6,2 m, a wykonanie na niej nowej i równej nawierzchni zdecydowanie poprawi komfort jazdy. Zbudowany będzie chodnik, a zatoka autobusowa zostanie wyremontowana. Dodatkowo, ze względu na ścisłą zabudowę i brak miejsc dla samochodów, zaprojektowano miejsca postojowe, przez co zwiększy się bezpieczeństwo podczas parkowania. W ramach projektu zostanie również wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Efektem tej inwestycji będzie m.in. zmniejszenie natężenia hałasu, a zastosowanie odpowiedniego odwodnienia na drodze podwyższy jej standard. W ramach tegorocznych „schetynówek” modernizacja tego 1,3-kilometrowego odcinka będzie współfinansowana z budżetu państwa, który sfinansuje 50 procent tej inwestycji, pozostałe 50 procent (po 25 proc.) będzie pochodzić z budżetów Powiatu Poznańskiego i Gminy Komorniki. Wartość umowy z wykonawcą na to zadanie opiewa na kwotę 1,7 mln. złotych. Zadanie współfinansowało miasto Puszczykowo oraz firma Poz-Inwest Sp. z o.o.

Modernizacja drogi powiatowej 2419P w gminie Tarnowo Podgórne

Powody do zadowolenia mogą mieć również mieszkańcy Lusówka i okolic w gminie Tarnowo Podgórne. Drugim zadaniem dofinansowanym z budżetu NPPDL w Powiecie Poznańskim jest przebudowa drogi 2419P Lusówko-Sady. Planowana inwestycja na powiatowym odcinku będzie częścią kompleksowej modernizacji 5,5-kilometrowej drogi (na pozostałą część gminnego odcinka Tarnowo Podgórne również otrzymało dofinansowanie w ramach NPPDL). Po zakończeniu prac mieszkańcy gminy będą mogli szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo dojechać do drogi krajowej nr 92 w Tarnowie Podgórnym. Z kolei gmina zamierza w tym rejonie uruchomić

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE