Mockup(1).png
WYDANIE: marzec - kwiecień | 2 (73) 2024

DROGI GMINNE I POWIATOWE

marzec - kwiecień

Wiosna to czas zwiększonej aktywności rowerzystów. Choć rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu, jazda rowerem wiąże się z szeregiem zagrożeń. Aby ocenić stan bezpieczeństwa rowerzystów na polskich drogach, warto zapoznać się ze statystykami zdarzeń drogowych z ich udziałem. W artykule dr inż. Przemysława Rokitowskiego przybliżamy wspomniane statystyki, jak i możliwe działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa w ruchu kołowym, rowerowym i pieszym.

Polecamy Państwa uwadze także wywiad z rzecznikiem prasowym Starostwa Powiatowego w Nowej Soli poświęcony budowie ścieżki rowerowej Nowa Sól – Otyń. Inwestycja ta pozwoliła na połączenie ok. 160 km sieci dróg rowerowych w województwie lubuskim.

Podstawą bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jest prawidłowe oznakowanie dróg oraz poboczy. W bieżącym numerze wyjaśniamy, w jaki sposób umieszczać znaki na terenie samorządowym, aby były one łatwe do rozpoznania. Przed zarządcami dróg powiatowych lub gminnych stoi odpowiedzialne zadanie – za niewłaściwe oznakowanie dróg odpowiadają oni na zasadach wskazanych w Kodeksie cywilnym. Z tego względu w artykule nie zabraknie reguł dotyczących choćby prawidłowych wymiarów tablic oraz umiejscowienia znaków.

Z myślą o sezonie wiosennym poruszamy również tematykę odpowiedniej konserwacji zieleni rosnącej na poboczach dróg. Przydrożne zadrzewienie pełni funkcję nie tylko estetyczną, wzbogacając walory krajobrazu, ale również chroni przed rozpowszechnianiem się zanieczyszczeń. Wobec tego oddaliśmy głos ekspertowi, który wyjaśnia, w jaki sposób pielęgnować zielone obszary w pasie drogowym z użyciem odpowiednich wykaszarek.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi zasadami pozyskiwania środków z Rządowego Funduszu Dróg, z którego w 2024 r. wsparcie rządowe ma uzyskać 2669 zadań, w tym 688 powiatowych i 1981 gminnych. W artykule wskazano zakres zadań finansowanych z funduszu oraz procedurę udzielania dofinansowania. W tym wydaniu nie mogło również zabraknąć informacji prawnych o nowych rozwiązaniach umożliwiających gminie nabycie nieruchomości pod drogi. Jakich nieruchomości dotyczy specustawa oraz w jakich sytuacjach gmina może się ubiegać o odszkodowanie? Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo w tym wydaniu.

Z życzeniami owocnej lektury
Redakcja „Drogi Samorządowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

PROBLEMATYKA WŁAŚCIWEJ KONSERWACJI ZIELENI ROSNĄCEJ NA POBOCZACH DRÓG

Już od wiosny, poprzez lato, aż do późnej jesieni na terenach miejskich parków, skwerów, osiedli mieszkaniowych, obiektów wypoczynkowych słychać głośno pracujące maszyny do pielęgnacji terenów zieleni. Dedykowane do takiej pracy maszyny muszą charakteryzować się niezawodnością, trwałością i efektywnością. Maszyny, o których mowa, zostały zaprojektowane w trosce o komfort pracy ich użytkowników, operatorów i tak, aby sprostać najbardziej wymagającym zadaniom.

JAKUB FENGIER marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

TECHNOLOGIA, KTÓRĄ WARTO ZNAĆ – MIESZANKI MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNE (MCE)

Remont dróg niejednokrotnie spędza sen z powiek zarządców. Znalezienie „złotego środka” na przeprowadzenie remontu w sposób efektywny przy często ograniczonym budżecie bywa dość kłopotliwe. Przy konstrukcji podbudowy nawierzchni drogowej rozwiązaniem mogą okazać się mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne, do których stworzenia można wykorzystać materiał z recyklingu.

PROJEKTOWANIE

TECHNOLOGIE

WYWIAD

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

DOTACJE NA DROGI SAMORZĄDOWE AKTUALNE ZASADY POZYSKIWANIA FUNDUSZY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków funduszu dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to narzędzie o niespotykanej dotychczas skali, pozwalające szczególnie na pomoc mniej zamożnym samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE DRÓG I POBOCZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SAMORZĄDOWYM

Przyczyną wypadków na drogach i poboczach dróg na terenie samorządowym może być ich złe oznakowanie. Prawidłowe oznakowanie drogi i pobocza drogi powiatowej lub gminnej znajdującej się na terenie samorządowym należy do zarządcy drogi. Jednym z podstawowych obowiązków zarządcy drogi powiatowej lub gminnej jest zatem utrzymanie drogi oraz urządzeń czy znaków drogowych zabezpieczających ruch na tej drodze.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

KASKADOWA DEKATEGORYZACJA DRÓG PUBLICZNYCH

Przeprowadzanie inwestycji drogowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim czy powiatowym może skutkować zwiększeniem liczby kilometrów dróg będących w zasobie gminy. Wspomniany w poprzednim zdaniu rezultat nie jest przejawem prestidigitatorstwa drogowego, lecz wynikiem obowiązujących regulacji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645), dalej: u.d.p. Regulacje te były badane przez Trybunał Konstytucyjny i zostały uznane za zgodne z ustawą zasadniczą. Niemniej jednak ich obowiązywanie nadal budzi niezadowolenie wielu gmin.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

CICHE PRZYZWOLENIE NA FAKTYCZNĄ ZMIANĘ UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W praktyce realizacji kontraktów publicznych w obszarze drogownictwa znane są sytuacje, w których zamawiający poprzez milczącą zgodę dozwalają wykonawcy na zmianę sposobu realizacji umowy. Konsekwencjami tego bywają m.in. nawierzchnie drogowe mniej odporne na czynniki eksploatacyjne czy inne odstępstwa od pierwotnych zamierzeń inwestycyjnych. W perspektywie wydanego niedawno orzeczenia TSUE takie działania mogą być kwalifikowane jako niedopuszczalne zmiany umów o zamówienia publiczne, generujące ryzyko korekt finansowych czy odpowiedzialności za dopuszczenie się deliktu dyscypliny finansów publicznych.

WARTO WIEDZIEĆ

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

CO WARTO WIEDZIEĆ O MIASTECZKACH RUCHU DROGOWEGO?

W ruchu drogowym swoje miejsce, oprócz pojazdów mechanicznych, mają też niechronieni uczestnicy ruchu w postaci pieszych, rowerzystów czy użytkowników UTO. Konsekwencje kolizji i wypadków z udziałem niechronionych użytkowników dróg często kończą się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, stąd też bardzo ważne jest zaprojektowanie i wykonanie elementów sieci transportowej w taki sposób, by zwiększyć bezpieczeństwo całego układu komunikacyjnego. To jednak nie wystarczy do ograniczenia lub wykluczenia wypadkowości, dlatego niezbędne jest także właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne niechronionych użytkowników ruchu. W tym zakresie pomocne okazują się miasteczka ruchu drogowego.

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU ROWEROWEGO W POLSCE NA PRZYKŁADZIE STATYSTYK ZDARZEŃ DROGOWYCH

Ruch rowerowy nie jest jedynie dodatkiem do ruchu pojazdów mechanicznych, a wręcz przeciwnie – powinien być traktowany na równi z ruchem innych środków transportu. Rowerzyści mają swoje oczekiwania, wymagania i preferencje, które powinny być uwzględniane w procesie projektowania dróg dla rowerów.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY