bezpieczeństwo ruchu drogowego

CO WARTO WIEDZIEĆ O MIASTECZKACH RUCHU DROGOWEGO?

W ruchu drogowym swoje miejsce, oprócz pojazdów mechanicznych, mają też niechronieni uczestnicy ruchu w postaci pieszych, rowerzystów czy użytkowników UTO. Konsekwencje kolizji i wypadków z udziałem niechronionych użytkowników dróg często kończą się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, stąd też bardzo ważne jest zaprojektowanie i wykonanie elementów sieci transportowej w taki sposób, by zwiększyć bezpieczeństwo całego układu komunikacyjnego. To jednak nie wystarczy do ograniczenia lub wykluczenia wypadkowości, dlatego niezbędne jest także właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne niechronionych użytkowników ruchu. W tym zakresie pomocne okazują się miasteczka ruchu drogowego.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • o dobrych praktykach polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • czym są miasteczka ruchu drogowego,
  • jakie jest zalecane wyposażenie miasteczek ruchu drogowego.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Znajomość przepisów o ruchu drogowym obowiązuje ludzi w każdym wieku, ponieważ każda osoba przemieszczająca się w sposób pieszy, zmechanizowany czy zmotoryzowany jest uczestnikiem ruchu lądowego. Do tego grona zalicza się zarówno kierujących pojazdami mechanicznymi, jak i niechronionych uczestników ruchu – rowerzystów, kierowców hulajnóg, rolkarzy czy pieszych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU ROWEROWEGO W POLSCE NA PRZYKŁADZIE STATYSTYK ZDARZEŃ DROGOWYCH

Ruch rowerowy nie jest jedynie dodatkiem do ruchu pojazdów mechanicznych, a wręcz przeciwnie – powinien być traktowany na równi z ruchem innych środków transportu. Rowerzyści mają swoje oczekiwania, wymagania i preferencje, które powinny być uwzględniane w procesie projektowania dróg dla rowerów.