Technologie

SPRZĘT DO ZAGĘSZCZANIA POWIERZCHNIOWEGO GRUNTÓW I NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Nieprawidłowo przeprowadzony proces zagęszczania może doprowadzić do sytuacji, w której świeżo położona nawierzchnia może być niezdatna do użytku. Stosuje się wiele metod i sposobów do zagęszczania gruntów oraz nawierzchni bitumicznych.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • jakie wyszczególnia się rodzaje sprzętu do zagęszczania gruntów oraz nawierzchni drogowych,
  • z jakich etapów składa się proces zagęszczania mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • jakimi metodami przeprowadza się zagęszczanie gruntów.

Zagęszczanie gruntów może być przeprowadzone metodami udarowymi, statycz- nymi lub wibracyjnymi. Dla realizacji tych metod wykorzystywane są maszyny do zagęszczania:

  • udarowego – ubijarki lub osprzęty ubijakowe,
  • statycznego – walce,
  • wibracyjnego – walce wibracyjne oraz zagęszczarki.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE