Warto Wiedzieć

NOWE ROZWIĄZANIA UMOŻLIWIAJĄCE NABYCIE WŁASNOŚCI DRÓG PRZEZ GMINĘ

Po ponad 20 latach mamy kolejne przepisy umożliwiające przejmowanie na własność nieruchomości zajętych pod drogi. Przyjrzyjmy się szczegółowym rozwiązaniom ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • jakie są tryby nabywania nieruchomości pod drogi,
  • jakie informacje zawarte są w nowych przepisach o stanie prawnym niektórych dróg ogólnodostępnych,
  • jak ubiegać się o odszkodowanie przy wygasłych prawach rzeczowych do nieruchomości.

SPOSOBY NABYCIA NIERUCHOMOŚCI POD DROG

Nabywanie nieruchomości pod drogi może odbywać się w różnych trybach. Najbardziej oczywisty sposób to nabycie prawa własności w drodze umowy sprzedaży. Innym sposobem jest dokonanie podziału na wniosek właściciela nieruchomości i wydzielenia pod drogi publiczne działek z tej nierucho - mości lub wydzielenia pod drogi publiczne działek w wyniku scalenia i podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami [1].

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE