Okladka_22-2015.jpg
WYDANIE: październik - listopad | 5 (22) 2015

DROGI GMINNE I POWIATOWE

październik - listopad

Gdy drzewa pokrywają się złocistymi liśćmi, zarządcy dróg – zamiast delektować się jesienną aurą – rozpoczynają przygotowania do zimy. Troska o zachowanie bezpieczeństwa na drodze nawet podczas gołoledzi i śnieżnych zawiei towarzyszy również naszej redakcji, dlatego we wrześniowym wydaniu „Dróg Gminnych i Powiatowych” nie mogło zabraknąć artykułu o drogowych stacjach pogodowych. Obszerny zestaw porad związanych z zimowym utrzymaniem dróg, a także gotowe kosztorysy i dokumentację publikujemy natomiast na płycie CD dołączanej do prenumeraty profesjonalnej czasopisma.

Powróćmy jednak do przebarwiających się liści, które przypominają także o bieżących zmianach prawnych – a przede wszystkim nowych przepisach związanych z ochroną drzew i krzewów. Jakie są zapisy nowej ustawy i na co należy zwrócić uwagę przy przeprowadzaniu procesu inwestycyjnego? Na te pytania odpowiada w swoim artykule Elżbieta Szafranko.

Przy realizacji inwestycji drogowych zachodzi zwykle potrzeba skorzystania z usług geodety, warto więc wiedzieć, jakiego zakresu prac od niego wymagać. O tym, jak współpracować z twórcą map od etapu projektowania począwszy, a na etapie budowy skończywszy pisze geodeta z wieloletnim doświadczeniem – Michał Krzyżański.

W dziale prawnym, który we wrześniowym wydaniu jest wyjątkowo obszerny, pojawił się także tekst o praktycznym wymiarze zmian związanych z tzw. kaskadowym przekazywaniem dróg. Właśnie weszły w życie nowe regulacje, które rozbudziły zarówno nadzieje, jak i obawy u zarządców dróg. Co naprawdę oznaczają zmiany? Po odpowiedź odsyłam do artykułu Marcina Krawczyka.

We wrześniowym wydaniu czasopisma poświęciliśmy też sporo miejsca na porady ekspertów i praktyków związane z oszczędzaniem oraz pozyskiwaniem nowych funduszy na budowę dróg. Wstępem do tematu inwestycji drogowych jest artykuł radcy prawnego – Damiana Michalaka, o finansowaniu budowy i utrzymania dróg w modelu PPP, za którego wdrożeniem przemawiają fundusze UE na lata 2014-2020. W tekście poświęconym inwestycjom w modernizację oświetlenia drogowego trzy samorządy lokalne dzielą się natomiast swoimi doświadczeniami związanymi z zamontowaniem latarni LED-owych oraz wykazują idące za tym oszczędności. Nie zabraknie także inspiracji z Katowic i praktycznych porad związanych z remontami nawierzchni betonowych.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Zniszczenia i remonty nawierzchni betonowych

Jeszcze do niedawna nawierzchnie betonowe pokrywały tylko płyty lotnisk, place postojowe i drogi zakładowe. Zainteresowanie tą technologią rozbudził kryzys energetyczny z połowy lat 70., lecz dopiero 15 lat później, gdy nawierzchnie asfaltowe zaczęły pokrywać się koleinami wywołanymi zwiększonym ruchem pojazdów, doceniono wszystkie zalety nawierzchni betonowych.

NINA KINITZ wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Oświetlenie drogowe – skarbonka bez dna, czy sposób na oszczędności?

Kwestia oświetlania dróg niejednokrotnie spędza sen z powiek zarówno zarządcom, jak i mieszkańcom. Ci pierwsi drżą na myśl o wysokich rachunkach za prąd, drudzy natomiast obawiają się jazdy przez tonące w mroku ulice. Od kilku lat sytuacja stopniowo ulega zmianie, a wszystko za sprawą latarni o białym, LED-owym świetle.

TECHNOLOGIE

WYDARZENIA

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Ochrona drzew i krzewów w świetle nowelizacji ustawy. Jak przeprowadzić proces inwestycyjny?

Formalności związane z przygotowaniem inwestycji budowlanych i wycinką drzew były dotąd regulowane przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jednak 28 sierpnia br. weszły w życie nowe, istotne zmiany prawne. Które przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw są kluczowe dla przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w drogownictwie?

MARCIN KRAWCZYK wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Nowy kierunek zmian w zasadach przekazywania dróg

Blisko dwa lata samorządy oraz zarządcy dróg czekali na decyzję określającą zasady przekazywania dróg w ramach jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla. Dopiero wyrokiem z dnia 26 maja 2015 r. (Kp 2/13) Trybunał Konstytucyjny przesądził, iż ustawa z 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych jest zgodna z Konstytucją. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma znaczenie nie tylko w sferze stricte prawnej, ale stanowi również bogate źródło wiedzy na temat przekazywania dróg w kontekście ustrojowym.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Geodezyjna obsługa inwestycji drogowych

Zanim dokona się symboliczne wbicie pierwszej łopaty na placu budowy drogi, inwestor musi przejść przez skomplikowaną procedurę administracyjno-prawną i projektową, obejmującą etapy: projektowania wstępnego, uzyskania decyzji administracyjnych, projektowania uzupełniającego i końcowego oraz uzyskania zewnętrznych środków inwestycyjnych. W całym procesie inwestycyjnym geodeta odgrywa istotną rolę już na etapie projektowania, choćby sporządzając mapę do celów projektowych. Jednakże największe poczucie odpowiedzialności towarzyszy geodecie w trakcie realizacji inwestycji na terenie budowy. Oto jak sprawnie przejść przez proces geodezyjnej obsługi inwestycji drogowych.

WARTO WIEDZIEĆ

DAMIAN MICHALAK wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Złoty wiek dla drogownictwa. Budujemy drogi w modelu PPP

Systematycznie rosnąca liczba projektów partnerstwa publicznoprywatnego (PPP) pokazuje, że do tej formuły realizacji inwestycji przekonuje się coraz większa liczba podmiotów publicznych. PPP sprawdza się z powodzeniem w wielu obszarach działalności, najwyższy więc czas na jego zastosowanie przy budowie i utrzymaniu dróg. Tym bardziej, że fundusze UE na lata 2014-2020 dodatkowo przemawiają za wdrożeniem tego modelu finansowania.

DROGOWE INSPIRACJE

AKTUALNOŚCI

NINA KINITZ wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Harmonia w obliczu nowych technologii

Synergia pomiędzy innowacyjnymi technologiami a harmonijnym pięknem górskiej natury zapanowała w tym roku w Białce Tatrzańskiej za sprawą wydarzenia organizowanego przez firmę Intergraph. Forum Nowych Technologii, które trwało od 16 do 18 września, obejmowało aż 9 sesji tematycznych, panel dyskusyjny, warsztaty oraz liczne atrakcje. Uczestnikom przez cały czas towarzyszyły utwory Ennio Morricone, będące symbolami harmonii, która stała się hasłem przewodnim tegorocznego Forum.

wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Beton wałowany na drogi lokalne

Artykuł sponsorowany. Przed nami kolejne lata, podczas których Polska ponownie zamieni się w wielki plac budowy. Niewątpliwie środki z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 to wielka szansa na rozwój dla wielu przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury. W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 GDDKiA zaplanowała aż 810 km dróg w technologii betonowej z ponad 2220 km wszystkich zaplanowanych do budowy. Niewątpliwymi atutami nawierzchni betonowych są ich zwiększona trwałość oraz niższe koszty w cyklu życia drogi – koszty nie tylko budowy danego odcinka, ale i koszty jego utrzymania.

wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Sposób na bezpieczne drogi

Artykuł Sponsorowany. Ostatnio dużo się mówi o realizacji „Programu budowy dróg na lata 2014-2023”. Szczególnie po ogłoszeniu przez GDDKiA zamiaru wybudowania 809 km dróg ekspresowych i autostrad z nawierzchnią betonową. Dla użytkowników dróg to świetna wiadomość, bo beton gwarantuje długą i nisko kosztową eksploatację – także w przypadku dróg samorządowych, od których stanu zależy bezpieczeństwo lokalnych społeczności.

PRAWO W PIGUŁCE