Aktualności

Aktualności

DANIEL BIEGA marzec-kwiecień | 2 (25) 2016

Recykling w budownictwie

W niedalekiej przyszłości problemem zarządców drogowych w Polsce nie będzie budowa nowej sieci dróg, ale jej utrzymanie. Dlatego tak ważne jest, aby technologie wykorzystywane do ich budowy były zoptymalizowane i ekonomiczne. STRABAG z powodzeniem stosuje zarówno technologie remixu, jak i remixu plus. Praktykuje je na drogach będących w jurysdykcji jednostek samorządowych na terenie całego kraju. Technologia ta jest zatem sprawdzona, a przy okazji ciekawa ze względu na zastosowane nowatorskie rozwiązania i podejście do tematu utrzymania sieci drogowej zarządzanej przez lokalne samorządy.

styczeń-luty | 1 (24) 2016

Chemia drogowa w nowoczesnej odsłonie

Artykuł sponsorowany. Produkty, które zapewniają długotrwałą i bezproblemową eksploatację nawierzchni drogowych można podzielić na dwie grupy:

» stosowane w trakcie budowy – podczas układania gorących mieszanek min.-asf. np. bitumiczne taśmy dylatacyjne czy bitumiczne pasty – kleje do spoin technologicznych;

» stosowane na istniejącej nawierzchni – do jej utrzymania i naprawy (niedogęszczenia – rakowiny, spękania, rozszczelnione spoiny, zaniżenia nawierzchni itp.)

styczeń-luty | 1 (24) 2016

Zalety nawierzchni betonowych na drogach krajowych i lokalnych

Artykuł sponsorowany. Plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014- 2020 przewidują ogromne nakłady na drogi krajowe i autostrady. Olbrzymim wsparciem są środki z Unii Europejskiej, co pozwoli na dokończenie planu budowy sieci drogowej, łączącej najważniejsze aglomeracje w Polsce. Dogłębna analiza GDDKiA pozwoliła na wprowadzenie do programu budowy 810 kilometrów dróg w technologii betonowej, co pozwoli wprowadzić oszczędności zarówno na etapie budowy jak i utrzymania.

PIOTR KOŹLAREK styczeń-luty | 1 (24) 2016

Ekonomiczna jednowarstwówka

Drogi samorządowe stanowią około 95% sieci drogowej w Polsce. Taka skala sieci drogowej o znacząco niższym budżecie niż drogi krajowe i autostrady uzasadnia konieczność poszukiwania nowatorskich rozwiązań zarówno w podejściu teoretycznym, jak i wykonawczym. Muszą być one ekonomicznie uzasadnione i efektywne, ale przede wszystkim szybkie i bezproblemowe w wykonaniu.

Aktualności styczeń-luty | 1 (24) 2016

AST System – nowa jakość w sterowaniu oświetleniem ulicznym

Artykuł sponsorowany. Jak oświetlić gminną drogę, aby zrównoważyć koszty z komfortem mieszkańców? Standardem XXI wieku jest zapewnienie przez gminy oświetlenia ulicznego, gdy nad naszymi miastami i wioskami zapada zmrok. Nie do przecenienia jest możliwość poruszania się w nocy po oświetlonej drodze czy chodniku, by bezpiecznie znajomą drogą dotrzeć do celu. Taki komfort mieszkańców staje się obecnie wyzwaniem dla gmin i powiatów, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo na drogach. Koszty z tym związane systematycznie mogą spadać poprzez zastosowanie energooszczędnych lamp i reduktorów. Takie rozwiązania są jednakże drogie i w krótkim czasie nie zwracają się, bowiem oszczędności powstałe na skutek mniejszego zużycia energii nie pokrywają rat kredytu zaciągniętego na inwestycje. Ponadto sama sieć oświetlanych dróg błyskawicznie wzrasta.

styczeń-luty | 1 (24) 2016

Miasto w świetLED

Artykuł sponsorowany. Za pomocą oświetlenia można projektować atrakcyjne wizualnie, bezpieczne dla mieszkańców i nowoczesne miasta. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego zapewnia komfort użytkownikom dróg, zwiększa walory estetyczne oświetlanych ulic i obiektów, a przy tym pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji. Planując wymianę oświetlenia, warto zaufać ekspertom, których realizacje wyróżniają się nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Zakład Produkcji Sprzętu Oświetlenia ROSA jest jedyną w Polsce firmą, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji kompletnych systemów oświetlenia zewnętrznego.

styczeń-luty | 1 (24) 2016

Relumina – Sylvania zaproponowała prosty retrofit źródeł rtęciowych

Artykuł sponsorowany. Relumina jest efektywnym rozwiązaniem oferowanym w odpowiedzi na zakaz stosowania lamp rtęciowych w całej Unii Europejskiej. Lampa Relumina, składaja się Ze źródła metalohalogenowego w technologii ceramicznej (CMI) i jest bezpośrednim retrofitem do instalacji oświetleniowych wykonanych do lamp rtęciowych – nie wymaga wymiany statecznika. Relumina oferuje znaczne oszczedności energii elektrycznej, pozwalając na szybki zwrot kosztów wymiany i poprawę jakości światła, przy wymianie lamp jeden do jeden.