Technologie

Śnieg nas już nie zaskoczy! Drogowe stacje pogodowe

Drogowe stacje pomiarowe mogą efektywnie wspomagać pracę zarządcy w zakresie utrzymania dróg lokalnych, szczególnie w czasie zimy. Pełnią one m.in. funkcję stacji meteorologicznych, lecz mogą także usprawniać zarządzanie całą siecią drogową i przyczyniać się do zredukowania kosztów utrzymania dróg.

Powszechnie stosowane w Polsce i za granicą stacje meteorologiczne są najczęściej wyposażone w czujniki rejestrujące podstawowe parametry środowiskowe i stan nawierzchni drogi.

Do najważniejszych parametrów mierzonych przez stacje pomiarowe należy zaliczyć pomiary:

 • temperatury powietrza na wysokości ok. 200 cm i 5 cm nad poziomem gruntu,
 • temperatury nawierzchni oraz podbudowy (na głębokości ok. 6 cm poniżej niwelety jezdni),
 • wilgotność powietrza,
 • temperaturę punktu zamarzania cieczy znajdującej się na nawierzchni jezdni (czujniki aktywne i pasywne),
 • prędkość i kierunek wiatru na wysokości ok. 4 m ponad poziomem gruntu,
 • intensywność opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg),
 • stan nawierzchni jezdni (sucha, mokra, zabłocona, zaśnieżona, zlodowacenia i gołoledź),
 • stężenie środków zimowego utrzymania dróg (najczęściej stężenia solanki).

Bardziej zaawansowane stacje pomiarowe umożliwiają również dokonywanie pomiarów stopnia widzialności (przejrzystości powietrza), poziomu hałasu oraz stężenia różnych substancji występujących w środowisku (np. tlenków węgla i siarki). W przypadku dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów warto rozważyć zakup stacji z dodatkowymi czujnikami natężenia ruchu na poszczególnych pasach drogi. Czujniki te są w stanie rozróżnić strukturę rodzajową pojazdów (osobowe, ciężarowe), co ma duże znaczenie w prognozowaniu zniszczeń i remontów nawierzchni. Analizę ruchu można także rozszerzyć o czujniki mierzące prędkość jazdy, co pozwoli na racjonalne zarządzanie oznakowaniem pionowym i ewentualnymi środkami uspokajania ruchu.

Z czego składa się stacja pogodowa?

Standardowa stacja pomiarowa, pełniąca głównie funkcję stacji meteorologicznej, składa się z czujników do pomiaru wiatru (anemometrów), czujników temperatury otoczenia, nawierzchni oraz gruntu, barometru, deszczomierza, higrometru (wilgotnościomierza). Opcjonalnie stacja może zostać wyposażona w miernik stanu nawierzchni (konduktometr) aktywny lub pasywny.

 

Pomiar wilgotności powietrza istotnie pomaga w prognozowaniu warunków atmosferycznych. Zaleca się, aby higrometr miał hermetyczną obudowę i filtr teflonowy, co pozwoli ochronić czujniki wilgotności. Najwyższą efektywnością charakteryzują się termohigrometry pozbawione mechanicznych elementów kalibracyjnych. Kalibracja odbywa się poprzez

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 47 Strona 48 Strona 49 Strona 50 Strona 51 Strona 52 Strona 53 Strona 54

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NINA KINITZ wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Harmonia w obliczu nowych technologii

Synergia pomiędzy innowacyjnymi technologiami a harmonijnym pięknem górskiej natury zapanowała w tym roku w Białce Tatrzańskiej za sprawą wydarzenia organizowanego przez firmę Intergraph. Forum Nowych Technologii, które trwało od 16 do 18 września, obejmowało aż 9 sesji tematycznych, panel dyskusyjny, warsztaty oraz liczne atrakcje. Uczestnikom przez cały czas towarzyszyły utwory Ennio Morricone, będące symbolami harmonii, która stała się hasłem przewodnim tegorocznego Forum.