Prawo w Pigułce

Pula dotacji dla gmin i powiatów

Rozwój infrastruktury drogowej i realizacja Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) – oto cele rządu w obszarze drogownictwa, które ogłosiła premier Ewa Kopacz we wrześniowym exposé. Jakie zmiany czekają zarządców dróg lokalnych?

Aż 107 mld zł przewidziano na realizację nowych inwestycji drogowych do końca 2023 r. W praktyce będzie to oznaczało wybudowanie 3,9 tys. km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz 57 obwodnic. Środki finansowe na inwestycje drogowe będą pochodziły z Krajowego Funduszu Drogowego. Dzięki realizacji programu, do 2025 r. Polska ma zyskać kompletnie rozwiniętą sieć dróg krajowych i autostrad.

Efektem działań rządu ma być uzyskanie spójnej sieci drogowej wraz z systemem obwodnic, które przyczynią się do usunięcia tzw. wąskich gardeł w transporcie drogowym. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia ryzyka powstawania korków oraz uzyskania większej płynności ruchu – szczególnie w miastach, które są obecnie najbardziej obciążone przez ruch tranzytowy. Zdaniem rządu poprawienie przepustowości polskiej sieci drogowej ma się też przełożyć na zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego kraju, ponieważ usprawni transport towarów.

Zarządcy dróg lokalnych z ulgą przyjęli decyzję o kontynuowaniu budowy, rozbudowy oraz remontów dróg krajowych, powiatowych i gminnych w latach 2016-2019. Na realizację tego celu budżet państwa zamierza przeznaczyć 4 mld zł. Prawdopodobnie gminy i powiaty będą też mogły starać się o uzyskanie dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań własnych związanych z budową, przebudową i remontami dróg – jej kwota nie może jednak przekroczyć 3 mln zł.

Założenia rządu obejmują także zwiększenie bezpieczeństwa dróg oraz priorytetowe podniesienie standardów technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych. Stworzenie spójnego systemu dróg lokalnych ma docelowo sprzyjać wyrównywaniu szans rozwoju regionów oraz budowaniu spójności terytorialnej.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 33

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NINA KINITZ wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Harmonia w obliczu nowych technologii

Synergia pomiędzy innowacyjnymi technologiami a harmonijnym pięknem górskiej natury zapanowała w tym roku w Białce Tatrzańskiej za sprawą wydarzenia organizowanego przez firmę Intergraph. Forum Nowych Technologii, które trwało od 16 do 18 września, obejmowało aż 9 sesji tematycznych, panel dyskusyjny, warsztaty oraz liczne atrakcje. Uczestnikom przez cały czas towarzyszyły utwory Ennio Morricone, będące symbolami harmonii, która stała się hasłem przewodnim tegorocznego Forum.

wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Beton wałowany na drogi lokalne

Artykuł sponsorowany. Przed nami kolejne lata, podczas których Polska ponownie zamieni się w wielki plac budowy. Niewątpliwie środki z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 to wielka szansa na rozwój dla wielu przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury. W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 GDDKiA zaplanowała aż 810 km dróg w technologii betonowej z ponad 2220 km wszystkich zaplanowanych do budowy. Niewątpliwymi atutami nawierzchni betonowych są ich zwiększona trwałość oraz niższe koszty w cyklu życia drogi – koszty nie tylko budowy danego odcinka, ale i koszty jego utrzymania.