Utrzymanie dróg

Zniszczenia i remonty nawierzchni betonowych

Jeszcze do niedawna nawierzchnie betonowe pokrywały tylko płyty lotnisk, place postojowe i drogi zakładowe. Zainteresowanie tą technologią rozbudził kryzys energetyczny z połowy lat 70., lecz dopiero 15 lat później, gdy nawierzchnie asfaltowe zaczęły pokrywać się koleinami wywołanymi zwiększonym ruchem pojazdów, doceniono wszystkie zalety nawierzchni betonowych.

Pierwsze polskie doświadczenia z drogami betonowymi ujawniły ich małą odporność na działanie soli stosowanej w zimowym utrzymaniu dróg. Dopiero z czasem zaczęto wprowadzać różnego rodzaju modyfikacje mieszanek betonowych, co doprowadziło do znacznego zwiększenia odporności dzisiejszych nawierzchni na środki chemiczne.

Duży postęp technologiczny przyniosły badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych w ramach projektu AASHO realizowanego w latach 1958-1962. Jednym

z ważniejszych punktów zwrotnych w badaniach AASHO były analizy odcinków doświadczalnych na poligonach drogowych w Arlington, podczas których zweryfikowano model Westergaarda, stanowiący do dziś podstawę wielu metod projektowania nawierzchni betonowych. W badaniach AASHO po raz pierwszy wprowadzono również pojęcie wskaźnika używalności nawierzchni betonowej PSI. Zgodnie z pierwotną definicją stosowaną do dziś wskaźnik PSI określa stan nawierzchni po wybudowaniu oraz po pewnym okresie eksploatacji. Pozwala on m.in. na racjonalne planowanie prac remontowych. Badania poligonowe w Stanach Zjednoczonych zaowocowały wydaniem w 1986 r. wytycznych projektowania dróg z betonu cementowego „AASHTO Guide for Pavement Structures”. Z czasem zaczęto wprowadzać również zbrojenie nawierzchni z betonu cementowego, w tym także budowę nawierzchni z tzw. zbrojeniem ciągłym i rozproszonym.

Przewaga nawierzchni sztywnych nad podatnymi

Podstawową zaletą nawierzchni sztywnych z betonu cementowego jest ich znacznie większa trwałość, niż nawierzchni bitumicznych. Wynika to m.in. z dużej sztywności mieszanki betonowej oraz sposobu rozchodzenia się naprężeń od nacisków kół pojazdów.

W przypadku nawierzchni z betonu cementowego konstrukcja ulega głównie ugięciom sprężystym, które powracają do pierwotnego stanu po ustaniu obciążenia. Jednocześnie konstrukcja sztywna przenosi obciążenia na znacznie większej powierzchni, przez co naciski jednostkowe są bardzo małe. Inaczej jest z nawierzchniami podatnymi, w których poza ugięciami sprężystymi występują również duże ugięcia plastyczne – deformacje trwałe. Zjawisko to jest spotęgowane w okresie mniejszej sztywności warstw bitumicznych, czyli przy wyższych temperaturach otoczenia. Asfalt jako materiał termoplastyczny zmienia swoje właściwości reologiczne wraz ze zmianą temperatury nawierzchni i otoczenia.

Kolejną zaletą dróg betonowych jest jasna barwa powierzchni betonu cementowego. Wpływa ona na poziom bezpieczeństwa ruchu, gdyż nawierzchnia staje się lepiej widoczna w okresach wieczornych i nocnych. W niektórych miastach analizuje się również możliwość ograniczenia kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach betonowych. Wiele z tych doświadczeń wskazuje na realne możliwości redukcji kosztów eksploatacyjnych drogi betonowej.

Nawierzchnie te są również mniej podatne na koleinowanie i

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NINA KINITZ wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Oświetlenie drogowe – skarbonka bez dna, czy sposób na oszczędności?

Kwestia oświetlania dróg niejednokrotnie spędza sen z powiek zarówno zarządcom, jak i mieszkańcom. Ci pierwsi drżą na myśl o wysokich rachunkach za prąd, drudzy natomiast obawiają się jazdy przez tonące w mroku ulice. Od kilku lat sytuacja stopniowo ulega zmianie, a wszystko za sprawą latarni o białym, LED-owym świetle.

NINA KINITZ wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Harmonia w obliczu nowych technologii

Synergia pomiędzy innowacyjnymi technologiami a harmonijnym pięknem górskiej natury zapanowała w tym roku w Białce Tatrzańskiej za sprawą wydarzenia organizowanego przez firmę Intergraph. Forum Nowych Technologii, które trwało od 16 do 18 września, obejmowało aż 9 sesji tematycznych, panel dyskusyjny, warsztaty oraz liczne atrakcje. Uczestnikom przez cały czas towarzyszyły utwory Ennio Morricone, będące symbolami harmonii, która stała się hasłem przewodnim tegorocznego Forum.