Aktualności

Sposób na bezpieczne drogi

Artykuł Sponsorowany. Ostatnio dużo się mówi o realizacji „Programu budowy dróg na lata 2014-2023”. Szczególnie po ogłoszeniu przez GDDKiA zamiaru wybudowania 809 km dróg ekspresowych i autostrad z nawierzchnią betonową. Dla użytkowników dróg to świetna wiadomość, bo beton gwarantuje długą i nisko kosztową eksploatację – także w przypadku dróg samorządowych, od których stanu zależy bezpieczeństwo lokalnych społeczności.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w PROGRAMIE ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ na lata 2016-2020, długość dróg publicznych (wg stanu na koniec 2013 r. – źródło: GUS) wynosi 415 971,8 km, w tym 396 676,0 km (95,4%) jest zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego:

  • wojewódzkie – 28 479,5 km,
  • powiatowe – 125 273,9 km,
  • gminne – 242 922,6 km.

Z informacji NIK o wynikach kontroli („Organizacja sieci dróg powiatowych i gminnych z uwzględnieniem efektów realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – marzec 2014 r.) wynika, iż:

  • 36% dróg jest w stanie złym,
  • 35% dróg jest w stanie niezadowalającym.
  • 29% dróg jest w stanie dobrym i zadowalającym,

Należy pamiętać, że połowa dróg gminnych w Polsce nie ma nawierzchni utwardzonej, dlatego trudno nie zgodzić się z wnioskiem zawartym w ww. projekcie: „Taka sytuacja stanowi istotną barierę rozwoju, obniżającą aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i lokalnych ośrodków gospodarczych”. Skala zadań w zakresie poprawy jakości lokalnej infrastruktury drogowej jest więc w Polsce olbrzymia. A to oznacza, że temat budowy i rozbudowy sieci dróg lokalnych pozostanie aktualny jeszcze długo po zakończeniu programu budowy dróg krajowych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 46

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NINA KINITZ wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Harmonia w obliczu nowych technologii

Synergia pomiędzy innowacyjnymi technologiami a harmonijnym pięknem górskiej natury zapanowała w tym roku w Białce Tatrzańskiej za sprawą wydarzenia organizowanego przez firmę Intergraph. Forum Nowych Technologii, które trwało od 16 do 18 września, obejmowało aż 9 sesji tematycznych, panel dyskusyjny, warsztaty oraz liczne atrakcje. Uczestnikom przez cały czas towarzyszyły utwory Ennio Morricone, będące symbolami harmonii, która stała się hasłem przewodnim tegorocznego Forum.