Prawo w Pigułce

Prawo w Pigułce

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Ustalenie granic nieruchomości w praktyce zarządcy drogi

Ustalenie granic nieruchomości w trybie postępowania rozgraniczeniowego następuje wówczas, gdy granice nieruchomości nie zostały wcześniej ustalone, były ustalone, ale stały się sporne, lub nie ma dokumentów pozwalających na określenie pierwotnego położenia przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych. W praktyce zarządcy drogi często zachodzi konieczność rozgraniczenia drogi od sąsiadujących z nią działek.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Nabycie nieruchomości w trybie art. 124 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami-studium przypadku

W lipcu 2017 r. właściciel nieruchomości przedłożył zarządcy drogi wniosek o wykup prawa własności do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w budowie, wraz z garażem. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca uzasadnił, że w październiku 2009 r. wydano na jego rzecz decyzję o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego. W momencie składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie zdawał sobie sprawy, że inny organ administracji publicznej prowadzi postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.