Okladka_24-2016.jpg
WYDANIE: styczeń - luty | 1 (24) 2016

DROGI GMINNE I POWIATOWE

styczeń - luty

Wraz z nowym rokiem w zarządach dróg powstają plany związane z remontami nawierzchni oraz realizacją nowych inwestycji. Ustalany jest także całoroczny budżet na utrzymanie i modernizację dróg. Warto więc właśnie teraz pokusić się o dokonanie krótkiego przeglądu sposobów na zwiększenie oszczędności. Jednym z nich jest zainstalowanie efektywnego energetycznie oświetlenia i właśnie temu tematowi poświęcamy najwięcej miejsca w styczniowo-lutowym wydaniu naszego magazynu.

Zaczynamy od nakreślenia możliwości, jakie niesie za sobą wprowadzenie najbardziej efektywnego inteligentnego oświetlenia, które wpisuje się w coraz bardziej popularną koncepcję smart city. Wbrew utartym opiniom nie tylko duże miasta mogą być smart – na zmniejszenie rachunków oraz wzrost bezpieczeństwa i komfortu mogą (a nawet powinny) pozwolić sobie także niewielkie gminy. Dowodem są choćby 12,5-tysięczne Brzeziny (woj. łódzkie), które coraz odważniej przymierzają się do inteligentnych inwestycji.

O Brzezinach wspomnimy jednak szerzej przy innej okazji, ponieważ tym razem koncentrujemy się na metodach finansowania inwestycji oświetleniowych, wspominamy także o najczęstszych problemach, które dotykają zarządców dróg w związku z zaopatrzeniem w energię elektryczną oraz – tradycyjnie już – wskazujemy ich praktyczne rozwiązania.

Na dalszych stronach magazynu kontynuujemy temat cichych nawierzchni, tym razem jednak na przykładzie dróg betonowych. Radzimy także, w jaki sposób dbać o nawierzchnie bitumiczne, by zwiększyć ich trwałość.

Styczniowo-lutowe wydanie rozpoczyna temat inteligentnego oświetlenia, który jeszcze niedawno miał wydźwięk futurystyczny, lecz teraz zaczyna być realną możliwością, której wprowadzenie rozważa coraz więcej polskich samorządów. Drugim zagadnieniem dotyczącym przyszłości jest natomiast kwestia stref ekologicznych, która – choć coraz bardziej nagląca w obliczu katastrofalnego stanu powietrza w Polsce – nadal czeka na pozytywny finał. Tematyczną kontynuację tego artykułu stanowi tekst z zupełnie nowego działu – „W ogniu polemik”, którego autor prowadzi burzliwą polemikę ze znanym publicystą z Rzeczpospolitej. Jest on zarazem początkiem cyklu, którego celem będzie prezentowanie dobrych praktyk w zakresie inżynierii komunikacyjnej.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (24) 2016

Ciche i niedocenione. Nawierzchnie betonowe w praktyce

Polscy inwestorzy nadal podchodzą z rezerwą do budowy dróg betonowych, ponieważ boją się wysokich kosztów oraz niewystarczającej ochrony przed hałasem komunikacyjnym. Niesłusznie! Inwestycja w nawierzchnie betonowe to dobry wybór, lecz trzeba wiedzieć, które rozwiązania zastosować, aby uzyskać zadowalające wyniki akustyczne i finansowe.

PROJEKTOWANIE

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (24) 2016

Nawierzchnie bitumiczne – jak o nie dbać?

Drogi bitumiczne to jedne z najpopularniejszych typów nawierzchni w Polsce. Ich częste stosowanie wynika z zalet związanych z konstrukcją podatną, dzięki której wykazują dużą tolerancję na obciążenia eksploatacyjne i deformacje podłoża. Trwałość nawierzchni może być jednak mniejsza, jeżeli zarządca zapomni o regularnym przeprowadzaniu zabiegów utrzymaniowo-remontowych.

WYDARZENIA

styczeń-luty | 1 (24) 2016

W Warszawie nastanie jasność

Przedstawiciele branży oświetleniowej, władz samorządowych oraz reprezentanci jednostek odpowiedzialnych za budowę, modernizację i eksploatację urządzeń oświetleniowych spotkają się na XXIV Międzynarodowych Targach Światło 2016. Wydarzenie, w którym weźmie udział ponad 400 wystawców, odbędzie się w dniach 27-29 stycznia br. w Warszawie.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

WARTO WIEDZIEĆ

TADEUSZ KOPTA styczeń-luty | 1 (24) 2016

Utracona szansa szybszej poprawy

Jeden z pierwszych projektów tzw. ustawy antysmogowej przewidywał wprowadzenie stref ekologicznych. Niestety, lobby samochodowe w Sejmie okazało się tak silne, że ten instrument odrzucono. Pozostaje mieć nadzieję, że nowy parlament uchwali prawo umożliwiające zarządcom dróg wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdami spalinowymi w obszary najwrażliwsze, co jest już standardem w wielu krajach europejskich.

ELŻBIETA SZAFRANKO styczeń-luty | 1 (24) 2016

Kolejne kukułcze jajo. Problemy z finansowaniem oświetlenia dróg

Wraz z rozwojem sieci dróg w Polsce rozbudowywane i modernizowane jest także oświetlenie, które stanowi warunek poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – szczególnie na węzłach komunikacyjnych. Nadal jednak problematyczna pozostaje kwestia finansowania oświetlenia dróg publicznych. Nikt nie chce płacić za utrzymanie latarni, traktując je jak kukułcze jajo, przez co często dochodzi do konfliktów pomiędzy gminami, zarządcami dróg i GDDKiA.

Strefa dla profesionalistów

AKTUALNOŚCI

PIOTR KOŹLAREK styczeń-luty | 1 (24) 2016

Ekonomiczna jednowarstwówka

Drogi samorządowe stanowią około 95% sieci drogowej w Polsce. Taka skala sieci drogowej o znacząco niższym budżecie niż drogi krajowe i autostrady uzasadnia konieczność poszukiwania nowatorskich rozwiązań zarówno w podejściu teoretycznym, jak i wykonawczym. Muszą być one ekonomicznie uzasadnione i efektywne, ale przede wszystkim szybkie i bezproblemowe w wykonaniu.

Aktualności styczeń-luty | 1 (24) 2016

AST System – nowa jakość w sterowaniu oświetleniem ulicznym

Artykuł sponsorowany. Jak oświetlić gminną drogę, aby zrównoważyć koszty z komfortem mieszkańców? Standardem XXI wieku jest zapewnienie przez gminy oświetlenia ulicznego, gdy nad naszymi miastami i wioskami zapada zmrok. Nie do przecenienia jest możliwość poruszania się w nocy po oświetlonej drodze czy chodniku, by bezpiecznie znajomą drogą dotrzeć do celu. Taki komfort mieszkańców staje się obecnie wyzwaniem dla gmin i powiatów, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo na drogach. Koszty z tym związane systematycznie mogą spadać poprzez zastosowanie energooszczędnych lamp i reduktorów. Takie rozwiązania są jednakże drogie i w krótkim czasie nie zwracają się, bowiem oszczędności powstałe na skutek mniejszego zużycia energii nie pokrywają rat kredytu zaciągniętego na inwestycje. Ponadto sama sieć oświetlanych dróg błyskawicznie wzrasta.

styczeń-luty | 1 (24) 2016

Miasto w świetLED

Artykuł sponsorowany. Za pomocą oświetlenia można projektować atrakcyjne wizualnie, bezpieczne dla mieszkańców i nowoczesne miasta. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego zapewnia komfort użytkownikom dróg, zwiększa walory estetyczne oświetlanych ulic i obiektów, a przy tym pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji. Planując wymianę oświetlenia, warto zaufać ekspertom, których realizacje wyróżniają się nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Zakład Produkcji Sprzętu Oświetlenia ROSA jest jedyną w Polsce firmą, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji kompletnych systemów oświetlenia zewnętrznego.

styczeń-luty | 1 (24) 2016

Chemia drogowa w nowoczesnej odsłonie

Artykuł sponsorowany. Produkty, które zapewniają długotrwałą i bezproblemową eksploatację nawierzchni drogowych można podzielić na dwie grupy:

» stosowane w trakcie budowy – podczas układania gorących mieszanek min.-asf. np. bitumiczne taśmy dylatacyjne czy bitumiczne pasty – kleje do spoin technologicznych;

» stosowane na istniejącej nawierzchni – do jej utrzymania i naprawy (niedogęszczenia – rakowiny, spękania, rozszczelnione spoiny, zaniżenia nawierzchni itp.)

styczeń-luty | 1 (24) 2016

Relumina – Sylvania zaproponowała prosty retrofit źródeł rtęciowych

Artykuł sponsorowany. Relumina jest efektywnym rozwiązaniem oferowanym w odpowiedzi na zakaz stosowania lamp rtęciowych w całej Unii Europejskiej. Lampa Relumina, składaja się Ze źródła metalohalogenowego w technologii ceramicznej (CMI) i jest bezpośrednim retrofitem do instalacji oświetleniowych wykonanych do lamp rtęciowych – nie wymaga wymiany statecznika. Relumina oferuje znaczne oszczedności energii elektrycznej, pozwalając na szybki zwrot kosztów wymiany i poprawę jakości światła, przy wymianie lamp jeden do jeden.

Aktualności styczeń-luty | 1 (24) 2016

Nowoczesne oświetlenie uliczne – bezpieczeństwo, komfort i oszczędności

Artykuł sponsorowany. Jest wiele powodów, dla których oświetlenie uliczne jest niezwykle istotnym zagadnieniem podczas planowania inwestycji infrastrukturalnych. Przede wszystkim prawidłowy dobór oświetlenia jest kluczowy dla bezpieczeństwa, jak i komfortu wszystkich użytkowników dróg. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań może poprawić widoczność i postrzeganie barw na drodze oraz zredukować efekt olśnienia, co jest korzystne zarówno dla kierowców jak i pieszych.

styczeń-luty | 1 (24) 2016

Zalety nawierzchni betonowych na drogach krajowych i lokalnych

Artykuł sponsorowany. Plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014- 2020 przewidują ogromne nakłady na drogi krajowe i autostrady. Olbrzymim wsparciem są środki z Unii Europejskiej, co pozwoli na dokończenie planu budowy sieci drogowej, łączącej najważniejsze aglomeracje w Polsce. Dogłębna analiza GDDKiA pozwoliła na wprowadzenie do programu budowy 810 kilometrów dróg w technologii betonowej, co pozwoli wprowadzić oszczędności zarówno na etapie budowy jak i utrzymania.

WYWIAD Z...

NINA KINITZ styczeń-luty | 1 (24) 2016

W stronę smart city

Polskie samorządy coraz częściej wdrażają koncepcję inteligentnych miast. O miano „smart” walczą już nie tylko duże miasta jak Wrocław czy Warszawa – w wyścigu po oszczędności i optymalizację procesów uczestniczy już także m.in. Płock, Rzeszów i Białystok. Ważnym elementem smart city jest inteligentne oświetlenie drogowe. Jakie możliwości niesie za sobą jego wdrożenie? Zapytaliśmy o to dr. Łukasza Kulasa z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, jednego z koordynatorów dużego międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego tworzącego zaawansowane rozwiązania w obszarze smart city.

W OGNIU POLEMIK

W Ogniu Polemik TADEUSZ KOPTA styczeń-luty | 1 (24) 2016

Miasta dla ludzi, a nie samochodów

W wydaniu Rzeczpospolitej z 5-6 grudnia 2015 r. ukazał się artykuł pod znamiennym tytułem Jak zadusić miasto. Jego autor, znany publicysta – Łukasz Warzecha, próbuje potraktować inżynierię komunikacyjną ideologicznie. Tymczasem ta dziedzina wiedzy podlega takim samym regułom jak nauki techniczne, a więc zasadom matematyki, prawom fizyki i chemii. Trudno więc sposób patrzenia na rzeczywistość charakterystyczny dla humanistów przenieść na inżynierię komunikacyjną, co z lubością robi pan Warzecha. Najdziwniejsze jest, że autor artykułu jest odporny na wiedzę naukową i swoje widzenie rzeczywistości chce narzucić innym wbrew temu, co mówią wyniki badań naukowych. To samochody w sposób dosłowny i przenośny duszą miasta, tymczasem redaktor Warzecha widzi to odwrotnie.

KONKURS