Aktualności

Zalety nawierzchni betonowych na drogach krajowych i lokalnych

Artykuł sponsorowany. Plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014- 2020 przewidują ogromne nakłady na drogi krajowe i autostrady. Olbrzymim wsparciem są środki z Unii Europejskiej, co pozwoli na dokończenie planu budowy sieci drogowej, łączącej najważniejsze aglomeracje w Polsce. Dogłębna analiza GDDKiA pozwoliła na wprowadzenie do programu budowy 810 kilometrów dróg w technologii betonowej, co pozwoli wprowadzić oszczędności zarówno na etapie budowy jak i utrzymania.

CEMEX jako jeden z czołowych producentów i dostawców betonu w Polsce ma swój udział w przedsięwzięciach budowlanych na kluczowych drogach w Polsce.

Wzmożony ruch pojazdów, który doprowadził do potrzeby budowy dróg głównych, w pewnym stopniu przenosi się na drogi lokalne. CEMEX odpowiadając na potrzebę budowy coraz bardziej wytrzymałych i trwałych dróg lokalnych powołał do życia spółkę CEMEX Infrastruktura, która zajmuje się wykonawstwem dróg w technologii betonu wałowanego.

 

RCC (z ang. Roller-compacted concrete) jest specjalną mieszanką betonu cementowego stosowana w drogownictwie. Zastosowane składniki są takie same jak dla zwykłego betonu, lecz są one w innych proporcjach, dobrane w celu optymalnego zagęszczenia.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PIOTR KOŹLAREK styczeń-luty | 1 (24) 2016

Ekonomiczna jednowarstwówka

Drogi samorządowe stanowią około 95% sieci drogowej w Polsce. Taka skala sieci drogowej o znacząco niższym budżecie niż drogi krajowe i autostrady uzasadnia konieczność poszukiwania nowatorskich rozwiązań zarówno w podejściu teoretycznym, jak i wykonawczym. Muszą być one ekonomicznie uzasadnione i efektywne, ale przede wszystkim szybkie i bezproblemowe w wykonaniu.

Aktualności styczeń-luty | 1 (24) 2016

AST System – nowa jakość w sterowaniu oświetleniem ulicznym

Artykuł sponsorowany. Jak oświetlić gminną drogę, aby zrównoważyć koszty z komfortem mieszkańców? Standardem XXI wieku jest zapewnienie przez gminy oświetlenia ulicznego, gdy nad naszymi miastami i wioskami zapada zmrok. Nie do przecenienia jest możliwość poruszania się w nocy po oświetlonej drodze czy chodniku, by bezpiecznie znajomą drogą dotrzeć do celu. Taki komfort mieszkańców staje się obecnie wyzwaniem dla gmin i powiatów, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo na drogach. Koszty z tym związane systematycznie mogą spadać poprzez zastosowanie energooszczędnych lamp i reduktorów. Takie rozwiązania są jednakże drogie i w krótkim czasie nie zwracają się, bowiem oszczędności powstałe na skutek mniejszego zużycia energii nie pokrywają rat kredytu zaciągniętego na inwestycje. Ponadto sama sieć oświetlanych dróg błyskawicznie wzrasta.