Prawne Zeszyty Drogowe

Gwarancja i rekojmia – sposoby na unikniecie dodatkowych kosztów

Jeśli po protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia wystąpią wady w wykonanych pracach drogowych, to jedyną formę finansowego zabezpieczenia dla zarządcy dróg stanowi gwarancja. Nie powinna być więc traktowana tylko jako dodatkowy zapis w umowie a raczej warto na nią spojrzeć przez pryzmat kosztów, którym może zapobiec. Tym bardziej, że koszty remontów i bieżącego utrzymania sieci drogowej zależą nie tylko od jakości wykonanych robót, ale też od tego, czy zarządcy w należyty sposób egzekwowali usuwanie wad powykonawczych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Zabezpieczenia gwarancyjne z punktu widzenia Najwyższej Izby Kontroli

Okres gwarancyjny to nie tylko czas, w którym można zwrócić się do wykonawcy z żądaniem usunięcia ujawnionych wad robót drogowych, ale także okres, w ciągu którego zarządca powinien z uwagą obserwować jak funkcjonuje przedmiot zamówienia. Egzekwowanie uprawnień gwarancyjnych zmniejsza koszty utrzymania dróg oraz poprawia bezpieczeństwo ich użytkowników. NIK w swoich raportach podkreśla, że skutkiem złego stanu technicznego dróg jest również niski poziom bezpieczeństwa, co jest przyczyną większości wypadków drogowych. Patrząc natomiast na tę kwestię od strony ekonomicznej, od razu widać, że konsekwencją takiego stanu jest większa liczba roszczeń fi nansowych zgłaszanych przez użytkowników dróg. Powstaje zatem prosta zależność pomiędzy brakiem uwagi ze strony zarządcy w okresie gwarancyjnym i – co za tym idzie – słabą jakością wykonanych robót drogowych oraz roszczeniami użytkowników spowodowanymi np. uszkodzeniami pojazdów.

W ocenie NIK wykonywanie przeglądów technicznych

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Jak załatać dziurę w budżecie zarządcy dróg?

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona – realizacja tych zadań to obligatoryjność zarządców dróg publicznych. Skąd wziąć fundusze? Wystarczy sięgnąć po środki rzeczowe i pieniężne od osób fi zycznych oraz prawnych, krajowych i zagranicznych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Warto też skorzystać z możliwości, jakie daje partnerstwo publiczno-prywatne.