Prawne Zeszyty Drogowe

Kiedy zarządca dróg odpowiada za stan nawierzchni?

Utrzymanie odpowiedniego stanu nawierzchni należy do podstawowych zadań zarządcy drogi, lecz jego odpowiedzialność za wystąpienie szkód spowodowanych stanem nawierzchni u uczestników ruchu wcale nie jest oczywista. Jak kwestie odpowiedzialności za stan nawierzchni rozstrzygają stosowne przepisy prawne?

Utrzymanie nawierzchni drogi obejmuje dbałość o jej należyty stan w celu uniknięcia pojawiania się: ubytków, nierówności, pofałdowań, zawyżeń lub zaniżeń, wybojów, uskoków, oblodzeń, załomów i innych nierówności oraz zanieczyszczeń (np. błotem).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Jak załatać dziurę w budżecie zarządcy dróg?

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona – realizacja tych zadań to obligatoryjność zarządców dróg publicznych. Skąd wziąć fundusze? Wystarczy sięgnąć po środki rzeczowe i pieniężne od osób fi zycznych oraz prawnych, krajowych i zagranicznych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Warto też skorzystać z możliwości, jakie daje partnerstwo publiczno-prywatne.

MARCIN KRAWCZYK maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Gwarancja i rekojmia – sposoby na unikniecie dodatkowych kosztów

Jeśli po protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia wystąpią wady w wykonanych pracach drogowych, to jedyną formę finansowego zabezpieczenia dla zarządcy dróg stanowi gwarancja. Nie powinna być więc traktowana tylko jako dodatkowy zapis w umowie a raczej warto na nią spojrzeć przez pryzmat kosztów, którym może zapobiec. Tym bardziej, że koszty remontów i bieżącego utrzymania sieci drogowej zależą nie tylko od jakości wykonanych robót, ale też od tego, czy zarządcy w należyty sposób egzekwowali usuwanie wad powykonawczych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym.