Pomysł Na...

Pomysł Na...

AGNIESZKA GAWŁOSKA lipiec-sierpień | 4 (15) 2014

Ogrody deszczowe przy drogach, parkingach i placach

W dzisiejszych czasach coraz częściej pojawia się kwestia oszczędzania i wykorzystywania wody opadowej, która zwykle odprowadzana jest do systemu kanalizacji. Jest to bardzo niekorzystne dla środowiska, gdyż spływająca z nagrzanych przez słońce nawierzchni woda jest ciepła. Bezpośrednie wprowadzenie jej do wód rzeki może wobec tego spowodować eutrofizację, gdyż w wyższych temperaturach rozwój glonów i innych organizmów przebiega szczególnie intensywnie. Dodatkowo woda odprowadzana w sposób tradycyjny do kanalizacji zawiera szereg zanieczyszczeń: pył, kurz, węglowodory ropopochodne itp.

KATARZYNA WOZIŃSKA-GRACZ styczeń-luty | 1 (12) 2014

Ślimak w szybkim tempie

Trzy lata, prawie trzy kilometry dróg, trzy dodatkowe źródła finansowania i blisko 30 mln złotych. Powiat poznański kończy w tym roku największą drogową inwestycję w swojej historii, jedną z największych w skali województwa wielkopolskiego – wiadukt w Swarzędzu wraz z nowymi drogami, w tym serwisowymi, i kompleksową przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 92 ma być oddany do użytku w sierpniu tego roku. Wówczas tysiące mieszkańców powiatu poznańskiego odetchną z ulgą.

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA listopad-grudzień | 4 (4) 2013

Jak zapobiec dewastacji – zabezpieczenie drzew w trakcie prowadzenia inwestycji

Prowadzenie inwestycji drogowych i budowlanych często niesie ze sobą zagrożenie dla gleby i dla roślin, a szczególnie dla drzew i krzewów. Wykorzystywanie ciężkiego sprzętu, składowanie materiałów budowlanych czy prowadzenie robót ziemnych może bowiem negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze, na jakość i stan gleby oraz na kondycję i stabilność drzew.