Okladka_10-2013.jpg
WYDANIE: wrzesień - październik | 5 (10) 2013

DROGI GMINNE I POWIATOWE

wrzesień - październik

Choć powszechnie twierdzi się, że w Polsce panuje głęboki kryzys, nasza gospodarka stale się rozwija. Widoczne jest to szczególnie w branży budowlanej. Powstaje duża liczba nowych domów i mieszkań oraz obiektów wielkopowierzchniowych, takich jak centra handlowe czy rozbudowane obiekty logistyczne. Wiąże się to, oczywiście, również z rozwojem branży drogowej, w szczególności w zakresie dróg o znaczeniu lokalnym.

W ostatnich latach widoczny był wyraźny spadek cen kontraktowych przy robotach budowlanych – zarówno na dużych inwestycjach autostradowych, jak i na drogach miejskich. Zdarzały się nawet przypadki, gdzie najniższe, wygrywające oferty stanowiły poniżej 50% cen kosztorysowych. Takie zjawisko, niestety, sprawia, że budowane są drogi niskiej jakości, które w krótkim czasie wymagają remontów, a tym samym kolejnych nakładów finansowych ponoszonych przez zarządców. Sytuacja ta doprowadziła do bankructwa wiele firm z branży budowlanej, które niekiedy pozostawiały niedokończone odcinki dróg.

Obecnie sytuacja na rynku drogowym powoli się poprawia. Wykonawcy uczą się na błędach swoich kolegów, wygrywając nowe przetargi za bardziej rozsądne wynagrodzenie, umożliwiające ukończenie budowy przy zachowaniu rentowności firmy, co w skali kraju przekładać się będzie na widoczny wzrost gospodarczy.

W Polsce główny problem stanowi jakość dróg o znaczeniu lokalnym – to właśnie na ten cel zarządcy powinni starać się wygospodarować w budżetach jak największe środki. Do tego konieczna jest, oczywiście, znajomość różnych technologii wykonywania remontów i modernizacji dróg, co wielokrotnie było i będzie poruszane na łamach „Dróg Gminnych i Powiatowych”.

Jednym z podstawowych punktów wyjścia w poprawie jakości polskich dróg jest odpowiednia postawa i doświadczenie projektantów, gdyż to od nich w dużej mierze zależy sposób wykonania remontów oraz ich koszty. To właśnie na etapie konsultacji projektowych powinny być kształtowane kompleksowe rozwiązania dla danego zarządcy czy regionu, z uwzględnieniem jego możliwości finansowych i lokalnego rynku wykonawców.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

PROJEKTOWANIE

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

ANALIZY, KOSZTORYSY, CENY

POMYSŁ NA...

WARTO WIEDZIEĆ

CIEKAWE INWESTYCJE