Okladka_8-2013.jpg
WYDANIE: maj - czerwiec | 3 (8) 2013

DROGI GMINNE I POWIATOWE

maj - czerwiec

Jak co roku, zima zostawiła nam w spadku drogi przypominające szwajcarski ser, co jest szczególnie widoczne w przypadku dróg asfaltowych. Mimo iż inżynierowie dysponują szerokim wachlarzem odpowiednich środków i technologii umożliwiających skuteczną walkę z tym problemem, jak zawsze górę biorą względy finansowe, powodując ograniczenie wszelkich remontów do minimum. Niestety, owe „minimum” często oznacza naprawy mało dokładne, a w dodatku wykonywane w sposób budzący wątpliwości co do jakości stosowanych materiałów i technologii robót. Firmy tłumaczą się, że miały bardzo ograniczony budżet, niewspółmierny do zakresu koniecznych do wykonania prac, co w konsekwencji tworzy błędne koło, powtarzając tę samą historię co roku… A najbardziej cierpią na tym polscy kierowcy i ich samochody…

Powodem takiej sytuacji jest niewłaściwe podejście inwestorów i zarządców dróg. Nierzadko od samego początku budowy drogi starają się maksymalnie minimalizować koszty, często mając nawet pełną świadomość, że niewłaściwie dobrana konstrukcja nawierzchni i jej wątpliwe wykonanie będą wymagały kolejnych dużych nakładów finansowych w niedługim czasie. Wina za obecną sytuację w polskim drogownictwie jest rozłożona na wiele podmiotów, poczynając od decyzji politycznych na szczeblu państwa, poprzez inwestorów, projektantów i wykonawców, na samych użytkownikach dróg kończąc. Jak to przeważnie w polskiej tradycji bywa, gdy jest wiele osób odpowiedzialnych za jedno zadanie, to w praktyce nikt nie jest za nic odpowiedzialny. W Polsce nieraz już mogliśmy się przekonać, że wiele inwestycji realizowanych jest głównie z myślą o wyborach i wyznawana jest przy tym zasada „zrobić jak najwięcej, a naprawiać będą następni”. Oczywiście, nie dotyczy to wszystkich inwestycji polskiego drogownictwa, jednakże z ubolewaniem należy stwierdzić, że znacznej ich większości.

Z tego powodu, aby w przyszłości unikać ciągle powtarzanych błędów, należy podejmować dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu opracowania jasnych planów na przyszłość, które pozwolą budować polskie drogi, będące być może kiedyś wyznacznikiem jakości i solidności na arenie międzynarodowej.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

PROJEKTOWANIE

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

POMYSŁ NA...

WARTO WIEDZIEĆ