Okladka_12-2014.jpg
WYDANIE: styczeń - luty | 1 (12) 2014

DROGI GMINNE I POWIATOWE

styczeń - luty

Oddając w Państwa ręce styczniowy numer magazynu „Drogi Gminne i Powiatowe”, pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia noworoczne:

szerokich dróg i kilometrów nowych tras, ciekawych projektów i udanych inwestycji, łatwych kontraktów i rzetelnych partnerów

oraz

niewyczerpanych środków na realizację Państwa pomysłów w 2014 roku!

Jednocześnie życzymy Państwu samych sukcesów i pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

BARBARA BANACH styczeń-luty | 1 (12) 2014

Śliskość zimowa – wyzwanie dla zarządów dróg

Śliska droga to najgorszy wróg bezpieczeństwa. Aby zapobiegać zagrożeniom, zarządy dróg stosują materiały, które ekologom spędzają sen z powiek. Warto jednak pamiętać, że – podobnie jak w przypadku wszystkich innych wyrobów dopuszczonych do stosowania w Polsce – wykorzystywanie różnego rodzaju materiałów do zwalczania śliskości zimowej regulowane jest rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960).

PROJEKTOWANIE

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (12) 2014

Projektowanie ulic. Część I

Projektowanie infrastruktury drogowej nie jest zadaniem prostym. Nierzadko przysparza wielu problemów zarówno projektantom, jak i inwestorom. Poradniki i wytyczne nakazują projektowanie dróg i ulic z uwzględnieniem interesów wszystkich użytkowników. Oznacza to, że należy zapewnić zarówno jak najlepsze warunki przepustowości dla pojazdów samochodowych, w tym często dużych samochodów ciężarowych, jak i optymalne rozwiązania dla pieszych i rowerzystów. Jednocześnie wszystkie rozstrzygnięcia powinny charakteryzować się jak najwyższym poziomem bezpieczeństwa ruchu.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MARCIN KRAWCZYK styczeń-luty | 1 (12) 2014

Odpowiedzialność zarządcy za utrzymanie drogi w okresie zimowym

Okres zimowy przynosi problemy związane z odśnieżaniem i utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych. Należy doprowadzić je do stanu pozwalającego na bezpieczne korzystanie z nich. Zarządców dróg, oprócz standardowych spraw związanych z dziurami w jezdni, spotykają zarzuty i roszczenia kierowców dotyczące złego stanu drogi spowodowanego oblodzeniem czy brakiem odśnieżenia.

MARIUSZ DYKA styczeń-luty | 1 (12) 2014

Kruszywa do budowy dróg. Kiedy ich wytwarzanie jest legalne?

Aby zrealizować inwestycję drogową, inwestor musi pozyskać odpowiednie materiały budowlane, w tym kruszywa. Zazwyczaj podstawowym kryterium wyboru (poza spełnianiem odpowiednich parametrów technicznych) jest ich cena. Doświadczenie ostatnich lat uczy jednak, że inwestor chcąc uniknąć przykrych niespodzianek, powinien weryfikować także legalność ich wytwarzania. Wykorzystanie kruszyw wytworzonych (pozyskanych przez ich wytwórcę) nielegalnymi metodami to gwarantowane kłopoty. Jakie zatem dokumenty, zgody administracyjne pozwalają stwierdzić, że dany materiał jest legalny?

POMYSŁ NA...

KATARZYNA WOZIŃSKA-GRACZ styczeń-luty | 1 (12) 2014

Ślimak w szybkim tempie

Trzy lata, prawie trzy kilometry dróg, trzy dodatkowe źródła finansowania i blisko 30 mln złotych. Powiat poznański kończy w tym roku największą drogową inwestycję w swojej historii, jedną z największych w skali województwa wielkopolskiego – wiadukt w Swarzędzu wraz z nowymi drogami, w tym serwisowymi, i kompleksową przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 92 ma być oddany do użytku w sierpniu tego roku. Wówczas tysiące mieszkańców powiatu poznańskiego odetchną z ulgą.

WARTO WIEDZIEĆ

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA styczeń-luty | 1 (12) 2014

Zimowe uszkodzenia drzew – jak im zapobiegać?

Drzewa w miastach są nie tylko ozdobą. Pełnią też wiele istotnych funkcji, których skuteczność zależy m.in. od ich stanu zdrowotnego. Drzewa osłabione, chore czy uszkodzone mogą być zagrożeniem dla ludzi i ich mienia. Duży problem stanowi utrzymanie drzew przyulicznych, gdzie panują ekstremalne warunki dla wzrostu i rozwoju zieleni, a gęsta sieć podziemnej infrastruktury technicznej oraz nieprzepuszczalne nawierzchnie silnie ograniczają możliwości prawidłowego rozwoju korzeni. Efektem jest powstawanie zaburzeń procesów fizjologicznych, zakłóceń rozwojowych i często związanych z tym widocznych uszkodzeń drzew, które prowadzą do ich sukcesywnego obumierania. Choć czynniki stresowe negatywnie oddziałują na drzewa w ciągu całego roku, to zima stanowi szczególnie trudny okres dla drzew w miastach.

MATERIAŁY, NAWIERZCHNIE, NORMY

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (12) 2014

Podbudowy drogowe z kruszyw według PN-S i WT-4

Podbudowa stanowi najważniejszy element konstrukcji nawierzchni drogowej. Odpowiada w największym stopniu za przenoszenie obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe. Dlatego tak ważne jest jej poprawne zaprojektowanie oraz wykonanie. Obecnie projektant dysponuje szeroką gamą materiałów i technologii produkcji podbudów. Niestety, jednocześnie występuje dużo niejasności w zakresie wyboru odpowiednich norm i wytycznych, co sprawia problemy zarówno projektantom, jak i wykonawcom, a także producentom materiałów (kruszyw i mieszanek).