okładka_styczen 2021.jpg
WYDANIE: styczeń - luty | 1 (54) 2021

DROGI GMINNE I POWIATOWE

styczeń - luty

W bieżącym numerze m.in.:

  • rozkładamy na czynniki nowe wytyczne pzp, które wprowadza szereg zmienionych rozwiązań proceduralnych, w tym ułatwienia i dodatko­wą ochronę dla podwykonawców robót budowlanych
  • bierzemy pod lupę poszukiwania solidnych rozwiązań konstrukcji drogowej czyli praktyki właściwej stabilizacji gruntu na miejscu – co niewątpliwie wydłuża trwałość samej drogi
  • analizujemy technologię asfaltu cementowego - czy jest to metoda idealna przy presji  napiętych budżetów inwestycji publicznych w których trzeba się zmieścić
  •  prezentujemy przykład realizacji wy­konania stabilizacji osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475S Żywiec-Rychwałd. – jak mimo ograniczeń udało się w pełni zakończyć inwestycję w postaci nasypu docią­żającego
  • weźmiemy na ruszt mieszanki MCE oraz technologię whitetopping – czy mogą się okazać „złotym środkiem” na przeprowadzenie remontu dróg w  efektywny sposób przy ograniczonym budżecie
  • radzimy w procesie właściwego użytkowania eksploatacji maszyn drogowych – czego nie można pominąć aby służyły jak najdłużej
  • przedstawiamy na przykładach jak frezowanie sprawdza się jako technika naprawcza przy likwidacji uszkodzeń i przygotowaniu konstrukcji nawierzchni do ułożenia warstwy ochronnej
  • a także w kwestii ubezpieczenia sprzętu drogowego – jak zarządca powinien się za to zabrać kiedy zbliża się potrzeba remontu oraz warunki umowy ubezpieczenia
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TOMASZ KOTAJNY styczeń-luty | 1 (54) 2021

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475S Żywiec- Rychwałd

Minione lata w powiecie żywieckim obfitowały w wiele trudnych wyzwań związanych z infrastrukturą drogową w naszym regionie. Jednym z nich niewątpliwie było zadanie zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475S Żywiec – Rychwałd od 0+400 do 0+455 km w miejscowości Żywiec.

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (54) 2021

UŻYTKOWANIE EKSPLOATACYJNE MASZYN DROGOWYCH

Operator każdej maszyny powinien mieć świadomość, że powierzona mu maszyna i wyznaczony odcinek robót pozostają w jego dyspozycji oraz że od niego samego zależy, jakie efekty zostaną osiągnięte dzięki jego staraniom. Niewątpliwie na pierwszy plan w szerokim zakresie obowiązków operatora wysuwa się przede wszystkim dbałość o właściwe użytkowanie eksploatacyjne maszyny, na które z kolei składa się spory zbiór procesów technologiczno-technicznych. Przyjrzyjmy się im bliżej.

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (54) 2021

BUDOWA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE FREZAREK

Uszkodzenia nawierzchni, których naprawa nie rokuje spodziewanych efektów eksploatacyjnych, wymagają zastosowania nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim specjalistycznych technik naprawczych. Należy do nich frezowanie powierzchniowe nawierzchni jezdni, pozwalające na likwidację uszkodzeń i przygotowanie konstrukcji nawierzchni do ułożenia warstwy ochronnej.

PROJEKTOWANIE

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI styczeń-luty | 1 (54) 2021

STABILIZACJA GRUNTU NA MIEJSCU

Stabilizacja gruntu na miejscu jest jedną z praktyk stanowiących podwaliny konstrukcji drogowej. Właściwości gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej konstrukcji nawierzchni decydują o projektowaniu i wykonaniu – a co za tym idzie – trwałości samej drogi. Od rodzaju gruntu zależy sposób jego stabilizacji – hydrauliczny, mechaniczny bądź chemiczny. W przypadku gruntów o niskiej nośności należy wzmocnić je poprzez zagęszczanie mechaniczne bądź zmianę składu, czyli dodanie spoiw hydraulicznych czy cementu.

JAKUB FENGIER styczeń-luty | 1 (54) 2021

MIESZANKI MINERALNO – CEMENTOWE (MCE)

Remont dróg niejednokrotnie spędza sen z powiek zarządców. Znalezienie „złotego środka” na przeprowadzenie remontu w sposób efektywny przy często ograniczonym budżecie bywa dość kłopotliwe. Przy konstrukcji podbudowy nawierzchni drogowej rozwiązaniem mogą okazać się mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne, do których stworzenia można wykorzystać materiał z recyklingu.

ANNA BRATEK styczeń-luty | 1 (54) 2021 Tekst otwarty

PIESZY MUSI PRZEJŚĆ BEZPIECZNIE (VB TRAFFIC)

Gdy kierowcom brakuje wyobraźni to tylko kompleksowe rozwiązania przy przejściach dla pieszych pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa. Aby zapewnić ochronę zwłaszcza w tak newralgicznych miejscach jak centra wsi, przejścia przy szkołach, warto zamontować przy drodze zestaw aktywny do znaku D-6 z całą gamą elementów BRD ograniczających prędkość i zwiększających widoczność.

styczeń-luty | 1 (54) 2021 Tekst otwarty

ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ ELEKTROMOBILNOŚCI - ROSA wie jak połączyć estetykę z technologią w dobie rozwiązań eko

Obecnie w Europie obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi, który wynika w dużej mierze z przepisów unijnych dotyczących polityki klimatycznej, które zaczną obowiązywać w 2021 r. Dla obiektów użyteczności publicznej konieczne będzie zaprojektowanie właściwej infrastruktury elektronicznej pod kątem zapewnienia mocy dla określonej liczny miejsc parkingowych.

TECHNOLOGIE

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MIRON TADYCH styczeń-luty | 1 (54) 2021

PODWYKONAWSTWO W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1 stycznia 2021 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa Prawo zamówień publicznych. Mimo że posiada dokładnie taki sam tytuł, jak poprzedni akt prawny z 2004 r., różni się od niego wieloma nowymi rozwiązaniami. Zanim jednak cokolwiek dobrego wyniknie z nowych przepisów, zarządcy dróg i wykonawcy muszą dobrze zapoznać się z regulacjami, które odmiennie niż dotychczas ukształtują pozycję stron w zamówieniach publicznych udzielanych na budowę czy przebudowę dróg.

WARTO WIEDZIEĆ