Utrzymanie dróg

BUDOWA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE FREZAREK

Uszkodzenia nawierzchni, których naprawa nie rokuje spodziewanych efektów eksploatacyjnych, wymagają zastosowania nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim specjalistycznych technik naprawczych. Należy do nich frezowanie powierzchniowe nawierzchni jezdni, pozwalające na likwidację uszkodzeń i przygotowanie konstrukcji nawierzchni do ułożenia warstwy ochronnej.

Frezowanie może być stosowane do naprawy następujących uszkodzeń [4]:

 •  śliskości nawierzchni spowodowanej wypolerowaniem warstwy ścieralnej,
 •  kolein utworzonych poprzez wyparcie przez koła pojazdów warstwy ścieralnej,
 •  deformacji plastycznych górnych warstw nawierzchniowych,
 •  spękań warstwy ścieralnej, wywołanych starzeniem się lepiszcza bitumicznego,
 •  wykruszeń warstwy ścieralnej, spowodowanych starzeniem się lepiszcza, wadliwego składu masy lub wadliwego wbudowania masy bitumicznej.

Frezarki drogowe (fot.1) są maszynami, które służą do skrawania górnej warstwy nawierzchni drogowej na określoną głębokość w celu jej wyprofilowania. Jest to proces skrawania na zimno, a nawierzchnia po profilowaniu jest równa i ma szorstką teksturę. Może być natychmiast oddana do ruchu lub – w razie potrzeby – przykryta nową, cienką warstwą bitumiczną. Elementem roboczym frezarek jest bęben skrawający (fot. 2), a sfrezowany z nawierzchni materiał jest odbierany przez przenośniki i podawany na samochody lub na odkład obok drogi. Może być także układany bezpośrednio za frezarką.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 42 Strona 43 Strona 44 Strona 45 Strona 46 Strona 47 Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ KOTAJNY styczeń-luty | 1 (54) 2021

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475S Żywiec- Rychwałd

Minione lata w powiecie żywieckim obfitowały w wiele trudnych wyzwań związanych z infrastrukturą drogową w naszym regionie. Jednym z nich niewątpliwie było zadanie zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475S Żywiec – Rychwałd od 0+400 do 0+455 km w miejscowości Żywiec.

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (54) 2021

UŻYTKOWANIE EKSPLOATACYJNE MASZYN DROGOWYCH

Operator każdej maszyny powinien mieć świadomość, że powierzona mu maszyna i wyznaczony odcinek robót pozostają w jego dyspozycji oraz że od niego samego zależy, jakie efekty zostaną osiągnięte dzięki jego staraniom. Niewątpliwie na pierwszy plan w szerokim zakresie obowiązków operatora wysuwa się przede wszystkim dbałość o właściwe użytkowanie eksploatacyjne maszyny, na które z kolei składa się spory zbiór procesów technologiczno-technicznych. Przyjrzyjmy się im bliżej.