Projektowanie

STABILIZACJA GRUNTU NA MIEJSCU

Stabilizacja gruntu na miejscu jest jedną z praktyk stanowiących podwaliny konstrukcji drogowej. Właściwości gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej konstrukcji nawierzchni decydują o projektowaniu i wykonaniu – a co za tym idzie – trwałości samej drogi. Od rodzaju gruntu zależy sposób jego stabilizacji – hydrauliczny, mechaniczny bądź chemiczny. W przypadku gruntów o niskiej nośności należy wzmocnić je poprzez zagęszczanie mechaniczne bądź zmianę składu, czyli dodanie spoiw hydraulicznych czy cementu.

W przypadku gruntów o małej nośności należy wzmocnić je poprzez zagęszczanie mechaniczne bądź zmianę składu, czyli dodanie spoiw hydraulicznych czy cementu.  Poprzez stabilizację mechaniczną gruntu lub kruszyw w warstwie podbudowy drogowej rozumie się zagęszczanie fizyczne sprzętem ciężkim, tj.  walcami i zagęszczarkami w celu doprowadzenia do odpowiednich parametrów wskaźnika zagęszczenia oraz modułów nośności. Stabilizacja chemiczna oraz hydrauliczna polega na zmianie składu gruntu poprzez reakcje zachodzące między cząstkami gruntu a składnikami dostarczanymi poprzez wylewanie środków hydrofobowych oraz wysiewanie spoiw hydraulicznych, tj. cementu, wapna czy spoiw drogowych. W niniejszym artykule omówiono szczegółowo proces wykonywania stabilizacji na miejscu przy pomocy spoiw hydraulicznych.

 

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAKUB FENGIER styczeń-luty | 1 (54) 2021

MIESZANKI MINERALNO – CEMENTOWE (MCE)

Remont dróg niejednokrotnie spędza sen z powiek zarządców. Znalezienie „złotego środka” na przeprowadzenie remontu w sposób efektywny przy często ograniczonym budżecie bywa dość kłopotliwe. Przy konstrukcji podbudowy nawierzchni drogowej rozwiązaniem mogą okazać się mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne, do których stworzenia można wykorzystać materiał z recyklingu.