Utrzymanie dróg

DROGA, DROGA CZY TANIA. DOBRY PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Kontynuując rozpoczęty cykl w tym wydaniu zajmiemy się kolejnym zagadnieniem z zakresu rozwiązań technologiczno-materiałowych dobrego projektu konstrukcji nawierzchni.

Wtypowych rozwiązaniach katalogowych konstrukcji nawierzchni i wzmocnień podłoża drogowego wg [1.1] i [1.2], stosownych do rozpoznanych warunków gruntowo-wodnych i prognozowanego obciążenia ruchem, mamy do dyspozycji:

a) dla nawierzchni podatnych (bitumicznych) wg [1.1]:

 •  podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3,
 •  podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC, mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30,
 •  podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC, mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR,
 •  podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC,
 •  podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC, mieszanka wykonana w technologii recyklingu na zimno (mieszanka mineralno- -cementowo-emulsyjna MCE lub mieszanka mineralna z asfaltem spienionym);

b) dla nawierzchni półsztywnych (bitumicznych na podbudowach sztywnych – spoiwowych) wg [1.1]:

 •  podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym,
 •  podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym;

c) dla nawierzchni sztywnych (betonowych) wg [1.2]:

 • podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3,
 • podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30,
 • podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC,
 • podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6, C8/10,
 • podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4, C5/6;

d) dla dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (podbudowa pomocnicza (PP); warstwa mrozoochronna (WM)) i warstwy ulepszonego podłoża (WUP) mogą być stosowane zależnie od obciążenia:

 •  mieszanka związana spoiwem hydraulicznym,
 •  grunt związany spoiwem hydraulicznym,
 • mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 60%, CBR ≥ 35%, CBR ≥ 25% lub o CBR ≥ 20%, › grunt niewysadzinowy (naturalny lub antropogeniczny) o CBR ≥ 35%, CBR ≥ 25% lub o CBR ≥ 20%.

Proponowane typy technologiczne są równoważne w zakresie wymagań trwałości eksploatacyjnej nawierzchni przy wskazanych grubościach warstw.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37 Strona 38 Strona 39 Strona 40 Strona 41

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ KOTAJNY styczeń-luty | 1 (54) 2021

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475S Żywiec- Rychwałd

Minione lata w powiecie żywieckim obfitowały w wiele trudnych wyzwań związanych z infrastrukturą drogową w naszym regionie. Jednym z nich niewątpliwie było zadanie zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475S Żywiec – Rychwałd od 0+400 do 0+455 km w miejscowości Żywiec.

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (54) 2021

UŻYTKOWANIE EKSPLOATACYJNE MASZYN DROGOWYCH

Operator każdej maszyny powinien mieć świadomość, że powierzona mu maszyna i wyznaczony odcinek robót pozostają w jego dyspozycji oraz że od niego samego zależy, jakie efekty zostaną osiągnięte dzięki jego staraniom. Niewątpliwie na pierwszy plan w szerokim zakresie obowiązków operatora wysuwa się przede wszystkim dbałość o właściwe użytkowanie eksploatacyjne maszyny, na które z kolei składa się spory zbiór procesów technologiczno-technicznych. Przyjrzyjmy się im bliżej.