Drogi 27_2016_okladka_I_small.jpg
WYDANIE: lipiec - sierpień | 4 (27) 2016

DROGI GMINNE I POWIATOWE

lipiec - sierpień

Wakacje już w pełni, a wraz z nimi czas wzmożonych prac związanych z remontami i budową dróg. Wiele z nich już się rozpoczęło, a na inne dopiero rozpisywane są przetargi, które będą się już jednak opierały na zupełnie nowych zasadach.

W dniu oddawania do druku najnowszego wydania magazynu, tj. 11 lipca br., prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, która modyfikuje ponad połowę dotychczasowych przepisów. To ogromny zakres zmian mający wpływ również na zasady tworzenia umów w sprawie zamówień publicznych. Jak odnaleźć się w gąszczu nowych przepisów i zrealizować zaplanowane remonty zgodnie z prawem? Po odpowiedź zapraszamy do artykułu napisanego przez eksperta od Prawa zamówień publicznych – Damiana Michalaka.

Aby zakończyć z sukcesem budowę i modernizację dróg, potrzebna jest także wiedza techniczna oraz projektowa. Mając to na uwadze, publikujemy szereg praktycznych porad, które dotyczą m.in. zwiększania trwałości nawierzchni betonowych, prawidłowego wykonania krawędzi jezdni bitumicznych, projektowania odwodnień drogowych oraz wykonywania nawierzchni zgodnie z nowymi wymaganiami technicznymi WT-1 i WT-2.

Te i inne artykuły będą Państwo mogli teraz przeczytać również w terenie – na ekranie swojego smartfona lub tabletu. A wszystko dzięki nowemu serwisowi dla zarządców dróg, który zawiera e-wydania bieżących i archiwalnych numerów „Dróg Gminnych i Powiatowych”, Strefę Profesjonalistów obejmującą ponad 500 plików z gotową dokumentacją, rysunkami projektowymi i kalkulacjami oraz obszerną Bibliotekę wiedzy. Wszystkie materiały są dostępne w ramach prenumeraty profesjonalnej w każdym miejscu i o każdym czasie pod adresem: www.drogigminneipowiatowe.pl. Zachęcam do odwiedzenia serwisu i zapoznania się z jego bogatymi funkcjonalnościami.

Życzę miłej lektury magazynu,
Nina Kinitz
Redaktor naczelna
Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Jak zwiększyć trwałość nawierzchni betonowych? Utrzymanie i remonty bez tajemnic

Nawierzchnie betonowe są co prawda trudniejsze w wykonaniu i czasami droższe od bitumicznych odpowiedników, lecz ich wielką zaletą jest trwałość, która sięga nawet powyżej 50 lat. Konstrukcje podatne wymagają remontów już po kilku latach eksploatacji, podczas gdy nawierzchnie sztywne mogą funkcjonować bez większych napraw nawet 15-20 lat i więcej. Przyjrzyjmy się wybranym problemom związanym z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg o konstrukcji betonowej w odniesieniu do dróg lokalnych.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Wandalizm na drodze. Kiedy można uzyskać odszkodowanie od sprawcy?

Wandalizm jest bardzo częstym zjawiskiem, którego zwalczanie generuje dodatkowe koszty zarówno dla wielkich miast, jak i małych gmin. Jego skutkiem są nie tylko straty finansowe, ale również zagrożenie dla użytkowników dróg, które rośnie wraz z kolejnymi uszkodzeniami sygnalizacji świetlnej, lamp ulicznych czy barierek. Wandale nie są jednak bezkarni, a za wyrządzone przez nich szkody można dochodzić odszkodowania.

PROJEKTOWANIE

BARBARA BANACH lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Projektowanie odwodnień drogowych bez tajemnic

Woda, jeden z największych żywiołów, jest bardzo kapryśna i tylko pozornie możliwa do opanowania. Zarządcy dróg muszą się liczyć ze skutkami błędnie zaprojektowanych elementów odwodnieniowych, które niejednokrotnie są powodem kompletnej dewastacji drogi. Zdarza się, że jeden niedrożny przepust pod koroną drogi powoduje wyrwanie całego nasypu wokół przepustu. Jest to bardzo kosztowna naprawa, choć przyczyna błaha, a jej usunięcie podczas rutynowych przeglądów i napraw wcale nie wymagałoby wysokich nakładów finansowych. Źle zaprojektowane odwodnienie drogowe może spowodować szkody niemożliwe do usunięcia podczas zwykłych robót poprawkowych czy remontowych. Na co więc warto zwrócić uwagę, by uniknąć poważnych strat?

TECHNOLOGIE

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Zmiana wymagań technicznych. Jak wykonywać nawierzchnie na nowych zasadach?

Nowe wymagania techniczne WT-1 i WT-2 2016 weszły w życie 9 maja 2016 r. Nie są to jednak dokumenty zastępujące, lecz jedynie uzupełniające wersje sprzed dwóch lat. Dokument WT-2 z roku 2014 określa wymagania projektowe takie jak: skład ziarnowy mieszanek mineralnych, zawartość lepiszcza, stabilizatorów, dodatków granulatu gumowego itp. Wymagania techniczne z roku 2016 odnoszą się natomiast bezpośrednio do etapu wykonawstwa nawierzchni, a więc technologii wbudowywania mas asfaltowych na drogach publicznych

WYDARZENIA

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MARCIN KRAWCZYK lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy – projekt zmian legislacyjnych

Potrzeba zabezpieczenia interesów podwykonawców w kontraktach na roboty budowlane realizowane nie tylko w trybie zamówień publicznych, ale także w ramach inwestycji prywatnych wymogła na ustawodawcy wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia. Czy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny przygotowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji może polepszyć sytuację inwestorów?

WARTO WIEDZIEĆ

TADEUSZ KOPTA lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Transport zbiorowy w obsłudze Światowych Dni Młodzieży

Jak zorganizować transport zbiorowy w obliczu tak dużego wydarzenia? Sprostania temu wyzwaniu podjął się Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej, który przygotował wstępną koncepcję rozwiązań bazującą na 4-dniowych warsztatach Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych. Opracowali ją studenci pod kierunkiem pracowników naukowych oraz zaproszonych ekspertów i instytucji odpowiedzialnych za transport. Niżej przedstawione elementy koncepcji należy traktować jedynie jako propozycje specjalistów, a nie gotowy projekt. Koncepcja będzie wdrażana dopiero wtedy, gdy odpowiedzialne władze podejmą stosowne decyzje.

TEMAT NUMERU

DAMIAN MICHALAK lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Umowa w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji ustawy

Co się zmieni?

Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą największy zakres zmian od lat. Modyfikacja dotyka ponad połowy dotychczas obowiązujących przepisów. Jednym z najważniejszych obszarów, który doczekał się ingerencji ustawodawcy, są zasady wprowadzania zmian do umów w sprawie zamówień publicznych.

REMONTY DRÓG

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Tajniki prawidłowego wykonania krawędzi jezdni bitumicznych

Jednym z najczęściej spotykanych rodzajów uszkodzeń na drogach zamiejskich są zniszczenia przy krawędzi jezdni. Problem ten dotyczy w szczególności dróg o przekroju drogowym, czyli bez dodatkowego obramowania krawężnikami, które stwarzałyby solidny opór dla warstw bitumicznych w czasie ich zagęszczania. W artykule omówiono najczęściej spotykane problemy związane z projektowaniem i wykonaniem stref przykrawędziowych w nawierzchniach bitumicznych w odniesieniu głównie do dróg zamiejskich.

PRENUMERATA

Prenumerata lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

„Drogi Gminne i Powiatowe” w nowej odsłonie

Wraz z lipcowo-sierpniowym wydaniem czasopisma prenumeratorzy uzyskali dodatkowe możliwości poszerzania wiedzy z obszaru drogownictwa. A wszystko dzięki nowej stronie internetowej, dostępnej pod adresem www.drogigminneipowiatowe.pl, która stanowi obszerną bazę informacji zgromadzonych w Bibliotece wiedzy oraz źródło przydatnych narzędzi ze Strefy Profesjonalistów, dostępne z każdego miejsca na świecie. Co jeszcze można znaleźć w nowoczesnym serwisie dla zarządców dróg?