Temat Numeru

Temat Numeru

MAGDALENA GIERLAK ANDRZEJ TROJANOWSKI URSZULA DZIEDZIC maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Realizacja wybranych obowiązków zarządców dróg w świetle wyników kontroli NIK

W artykule omówiono jeden z podstawowych obowiązków zarządców dróg wynikający z ustawy o drogach publicznych, tj. przeprowadzanie kontroli stanu technicznego dróg. Realizację powyższego obowiązku przedstawiono na przykładzie działań zarządców dróg skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w ramach dwóch tematów kontroli. W artykule omówiono funkcjonowanie w tym aspekcie zarówno zarządców dróg gminnych, jak i powiatowych.

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych

Inwestycje drogowe niekorzystnie wpływają na wszystkie elementy środowiska naturalnego, w tym zwierzęta, które ze względu na konieczność przemieszczania się najczęściej wchodzą w kolizje z nowymi inwestycjami. Przejścia dla zwierząt są ważne: z jednej strony umożliwiają ochronę wielu cennych gatunków, z drugiej – zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem zwierząt, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (29) 2016

Zimowe utrzymanie dróg. Jak najskuteczniej usunąć śnieg z nawierzchni?

Tytułowe pytanie spędza sen z powiek niemalże wszystkim zarządcom oraz podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg w sezonie zimowym. Na szczęście istnieje kilka satysfakcjonujących rozwiązań zwiększających przejezdność dróg i bezpieczeństwo ich użytkowników podczas opadów śniegu – jednym z nich jest wykorzystanie profesjonalnych maszyn.

listopad-grudzień | 6 (29) 2016

Wielofunkcyjne rozwiązania na zimę

Artykuł sponsorowany. „Zima zaskoczyła drogowców” – to słowa, których nie chciałby usłyszeć w zbliżającym się sezonie zimowym żaden zespół odpowiedzialny za odśnieżanie i zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Aby pierwsze opady śniegu nie były ani zaskoczeniem, ani problemem, trzeba wcześniej pomyśleć o wyposażeniu naszego miasta czy gminy w odpowiednie urządzenia.

DAMIAN MICHALAK lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Umowa w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji ustawy

Co się zmieni?

Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą największy zakres zmian od lat. Modyfikacja dotyka ponad połowy dotychczas obowiązujących przepisów. Jednym z najważniejszych obszarów, który doczekał się ingerencji ustawodawcy, są zasady wprowadzania zmian do umów w sprawie zamówień publicznych.

marzec-kwiecień | 2 (25) 2016

Wielofunkcyjne maszyny Citymaster – odpowiedź na potrzeby miasta i gminy

Artykuł sponsorowany. Każde miasto, miasteczko a także niewielka wieś, wymaga
regularnego sprzątania. W lecie musimy zamiatać, jesienią zbierać
liście, zimą odśnieżać, a na wiosnę kosić szybko rosnącą trawę.
A gdyby tak mieć jedną maszynę do wszystkich tych, i wielu
innych, zadań? Przedstawiamy Hako Citymaster – wielofunkcyjny
pojazd, który odpowiada na wszelkie potrzeby jakie w kwestii
sprzątania możemy zaobserwować w naszym otoczeniu.