Technologie

Technologie

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Narzędzia diagnostyki stanu nawierzchni część 1: ugięciomierz dynamiczny FWD

Rozwój społeczno-ekonomiczny każdego państwa mierzony jest wieloma kryteriami. Jednym z nich jest dostęp do infrastruktury transportowej, jej rodzaj i stan oraz potencjał do dalszego rozwoju. W pierwszym 15-leciu XXI wieku odnotowano w Polsce dynamiczny wzrost kilometrażu dróg krajowych, w tym autostrad i dróg ekspresowych, który dał sygnał, iż jesteśmy krajem rozwijającym się i dążącym do podwyższenia jakości życia. W następnych latach XXI wieku inwestycje objęły również drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, a także obwodnice miast na ciągu głównych szlaków transportowych. Większy kilometraż dróg publicznych to duży komfort dla użytkowników, ale też wyzwanie dla zarządców, którzy musieli bardziej pochylić się nad terminem „diagnostyka stanu nawierzchni”. Co to takiego?

REDAKCJA maj-czerwiec | 3 (68) 2023 Tekst otwarty

Bezpieczne drogi. Systemy tuneli i ścianek naprowadzających dla płazów i małych zwierząt ACO PRO oraz skuteczne systemy zadządzania wodą opadową.

Rozwój cywilizacji spowodował, iż wiele siedlisk przedstawicieli płazów i małych zwierząt, poprzecinanych jest drogami komunikacyjnymi. Bezpiecznym i skutecznym środkiem zapewniającym ochronę oraz przetrwanie gatunków jest budowa systemów umożliwiających sezonowe migracje przedstawicielom herpetofauny. Dlatego firma ACO, światowy lider w technologii odwodnień, oprócz kompleksowego systemu zarządzania wodami powierzchniowymi stworzyła systemy ACO PRO dedykowane ochronie płazów i małych zwierząt.

KRZYSZTOF CHLIPALSKI marzec-kwiecień | 2 (67) 2023

Kruszywa w inwestycjach drogowych

Projektowana i realizowana w Polsce sieć dróg i autostrad wchłonęła już dużą ilość materiałów, którymi tradycyjnie są kruszone skały – tłucznie, klińce itd. [1]. Przeciętne roczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane to ok. 80 mln ton (głównie ze skał osadowych – ok. 45 mln ton i magmowych – ok. 26 mln ton), a na kruszywa naturalne (piasek, żwir) – ok. 185 mln ton [3].

ANDRZEJ TROJANOWSKI styczeń-luty | 1 (66) 2023

Wschodni szlak rowerowy green velo – zachowanie trwałości projektu w świetle ustaleń najwyższej izby kontroli

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wniosków dotyczących doświadczeń z pięcioletniego okresu utrzymania trwałości (2016–2020) projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (dalej: Szlak lub Green Velo), wynikających z ustaleń kontroli przeprowadzonych w 2020 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK, Izba), a opublikowanych wiosną 2021 r. Pomimo upływu czasu wnioski sformułowane przez NIK pozostają w znacznej mierze aktualne.

JAROSŁAW SCHABOWSKI listopad-grudzień | 6 (65) 2022

Bezpieczniej na drodze ze słupami kompozytowymi - Smart City

W ostatnich latach materiały kompozytowe znajdują bardzo szerokie zastosowanie w wielu branżach i dziedzinach życia. Produkty kompozytowe są dziś synonimem innowacji, gdyż pozwalają przesuwać dotychczasowe granice możliwości materiałowych. Między innymi ze względu na bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz odporność na warunki atmosferyczne i niezwykle małą wagę, która pozwala je definiować jako ultralekkie, materiały kompozytowe doskonale
nadają się do budowy różnych konstrukcji zaliczanych do infrastruktury drogowej.
 

PIOTR PIESTRZYŃSKI wrzesień-październik | 5 (64) 2022

Ścieżki rowerowe z betonu

„Drogi w puszczy różne: szuterki, fajne asfalty. Trafił się nawet beton, po którym jechało się fenomenalnie. Pierwszy raz miałem okazję jechać po drodze betonowej i było super” – napisał 24 lipca 2022 r. jeden z internautów podróżujący rowerem po Puszczy Augustowskiej. Beton jest bardzo dobrym materiałem do budowy ścieżek rowerowych. Betonowe nawierzchnie są nie tylko wygodne dla rowerzystów i trwałe, ale dodatkowo mogą np. pełnić rolę oczyszczającą powietrze, pochłaniając szkodliwe tlenki azotu lub zapewniać retencję wody przez wodoprzepuszczalną nawierzchnię.