DROGI_POWIATOWE_NR_71 EBOOK_page-0001.jpg
WYDANIE: listopad - grudzień | 6 (71) 2023

DROGI GMINNE I POWIATOWE

listopad - grudzień

Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia dróg stanowi jeden z czynników bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Ostatnio problematyka oświetlenia ulic była przedmiotem gorących dyskusji zarówno w kontekście wzrostu cen energii elektrycznej, jak i wyzwań, przed jakimi stoją samorządy w zakresie zapewnienia odpowiedniego oświetlenia. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na Program Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”, który jest olbrzymią szansą na zmodernizowanie i ulepszenie systemu oświetlenia dróg dla samorządów. Aby wykorzystać tę szansę w pełni, bardzo istotne jest, aby podjąć właściwą decyzję w planowaniu inwestycji.

Zachęcamy do przeczytania naszego dodatku specjalnego poświęconego programowiRozświetlamy Polskę”, który zawiera informacje na temat jego założeń, wymagań oraz kluczowych czynników decydujących o wyborze odpowiedniego rozwiązania oświetleniowego. Eksperci przedstawiają także rolę systemów sterowania i zarządzania oświetleniem w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

Obecne przepisy pozwalają na ponowne wykorzystanie granulatu asfaltowego do wykonania nowych nawierzchni drogowych. Przykładem takich działań mogą być prowadzone od kilkunastu lat remonty ulic Warszawy wykonywane w technologii nazywanej frezowaniem i wzmocnieniem lub naprawami weekendowymi. Technologia ta promuje wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu (granulaty asfaltowe), pozyskanych z frezowania wyeksploatowanych nawierzchni asfaltowych. Wysoka jakość zrealizowanych tą metodą napraw i potwierdzona trwałość może być inspiracją dla innych miast.

W tym wydaniu kontynuujemy temat diagnostyki stanu nawierzchni dróg (DSN), która pozwala nie tylko ocenić właściwości nawierzchni, ale także identyfikować układ jej warstw konstrukcyjnych. Artykuł prezentuje zarówno tradycyjne metody inwazyjne, takie jak nawiercanie otworów badawczych, jak i nowoczesne technologie, w tym georadar, do dokładnej diagnostyki nawierzchni dróg. Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Pozdrawiam serdecznie
Magdalena Wróbel
Redaktor prowadząca
„Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

PROJEKTOWANIE

WOJCIECH BAŃKOWSKI MACIEJ MALISZEWSKI JACEK SUDYKA EWA KAMIŃSKA listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Szybkie remonty nawierzchni a gospodarka o obiegu zamkniętym

29 września 2023 r. odbyło się spotkanie inicjujące współpracę pomiędzy Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOIR) – Krajowym Klastrem Kluczowym a Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. Jednym z obszarów działalności Instytutu jest opracowanie i wdrażanie nowych technologii w budownictwie drogowym, opartych na materiałach pochodzących z recyklingu. Przykładem takich działań mogą być prowadzone od kilkunastu lat remonty ulic Warszawy wykonywane w technologii nazywanej frezowaniem i wzmocnieniem lub naprawami weekendowymi. Technologia ta promuje wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu (granulaty asfaltowe), pozyskanych z frezowania wyeksploatowanych nawierzchni asfaltowych. Wysoka jakość zrealizowanych tą metodą napraw i potwierdzona trwałość zachęca do zaadaptowania tej technologii również w innych miastach.

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Podstawowe narzędzia DSN: Identyfikacja warstw konstrukcji nawierzchni i sprawdzenie warunków wodnych (część 3)

Diagnostyka stanu nawierzchni (DSN), oprócz pomiaru charakterystycznych cech eksploatacyjnych i technicznych, takich jak: nośność, równość podłużna i poprzeczna czy właściwości przeciwpoślizgowe, obejmuje również rozpoznanie istniejącego układu warstw konstrukcji nawierzchni. W ramach badań rozpoznawczych można pozyskać informacje dotyczące m.in. grubości warstw nawierzchni, układu warstw na poszczególnych odcinkach, ich stanu technicznego czy przybliżonej wysokości poziomu zwierciadła wód gruntowych. Do przeprowadzenia takiej identyfikacji mogą posłużyć klasyczne metody inwazyjne, tj. nawiercenie otworów badawczych, lub bardziej nowoczesne metody nieniszczące, wykorzystujące technologię georadarową.

TECHNOLOGIE

MIROSŁAW GRACZYK listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Czy drogi lokalne mogą być trwałe?

Czy nawierzchnie dróg lokalnych mogą być trwałe? To istotne pytanie, które stawiają sobie zarządcy gminnej czy powiatowej sieci drogowej. Odpowiedź na nie jest również ważna dla użytkowników dróg lokalnych. To pytanie staje się szczególnie poważne w kontekście zazwyczaj skromnych budżetów, jakimi dysponują zarządcy dróg lokalnych. Pewną podpowiedzią w tej kwestii może być technologia nawierzchni betonowych.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

Prawne Zeszyty Drogowe PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Jak zabezpieczyć drogi przed zimą zgodnie z przepisami BHP

Każdy zarządca drogi musi dokonać wszelkich starań, aby przed nadchodząca zimą doprowadzić nawierzchnię drogi do stanu bezpiecznego dla użytkownika. Maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez pracowników powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania.

Prawne Zeszyty Drogowe KONRAD RÓŻOWICZ listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Wybrane problemy dotyczące oświetlenia dróg

Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia dróg stanowi jeden z elementów mozaiki czynników bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Materia oświetlenia ulicznego w ostatnim czasie była tematem ożywionych dyskusji, m.in. przy okazji drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej i problemów samorządów w zapewnieniu odpowiedniego oświetlenia czy przy okazji uruchomienia Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”. Wskazane okoliczności dają asumpt do poruszenia aspektów prawnych dotyczących wybranych kwestii związanych z materię oświetlenia dróg.

Prawne Zeszyty Drogowe PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Roboty budowlane w pasie drogowym – umowa koncesji

Zarządca drogi może zawrzeć umowę koncesji na roboty budowlane w pasie drogowym z koncesjonariuszem. Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwanej „umową koncesji”. Na podstawie umowy koncesji zamawiający powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem.

DODATEK SPECJALNY - PROGRAM „ROZŚWIETLAMY POLSKĘ”

MARIUSZ EJSMONT listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Kodeks dobrych praktyk przy realizacji modernizacji oświetlenia publicznego

Oświetlenie dróg to nie tylko kwestia komfortu i bezpieczeństwa, ale także istotny element infrastruktury każdej gminy. W ostatnich latach w Polsce pojawiło się wiele inwestycji nakierowanych na modernizację oświetlenia publicznego, które są wspierane przez programy rozwojowe, takie jak „Rozświetlamy Polskę”. Aby osiągnąć sukces w tym obszarze, zarządcy dróg i instytucje publiczne muszą uwzględniać szereg kluczowych czynników i wybierać odpowiednie rozwiązania. Chcielibyśmy przyjrzeć się tym kwestiom i omówić, jak należy podejść do inwestycji w oświetleniu drogowym.

EMIL OKRASA listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Prawidłowy wybór opraw oświetleniowych

Program „Rozświetlamy Polskę” to dla wielu samorządów niepowtarzalna szansa na skierowanie swojego miasta czy też gminy ku najnowocześniejszym technologiom. Dlatego bardzo istotne jest, aby po zakwalifikowaniu się do programu nie popełnić błędu podczas wyboru opraw oświetleniowych. Niestety, nie zawsze produkty, które na pierwszy rzut oka wydają się optymalnym wyborem, spełnią wymogi konkretnego projektu.

MARCIN PIETRASIK listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Odczytywanie i weryfikacja projektu oświetleniowego

Program „Rozświetlamy Polskę” jest olbrzymią szansą na zmodernizowanie i ulepszenie systemu oświetlenia dróg dla samorządów. Aby wykorzystać tę szansę w pełni, bardzo istotne jest, aby podjąć właściwą decyzję, jeśli chodzi o dobór lamp. Jednak przy wyborze nie należy kierować się tylko samymi parametrami lampy, ale również tym na ile dany model spełni normy oświetleniowe dla miejsca, w którym będzie montowany. W poniższym artykule postaram się nieco rozjaśnić od czego one zależą oraz jakie parametry wchodzą w skła d prawidłowo wykonanego projektu oświetlenia. Pozwoli to na łatwiejszą weryfikację przedstawionego przez wykonawcę konceptu. W końcu nawet najlepsza lampa nie zawsze sprawdzi się w konkretnych warunkach.

REDAKCJA listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Jak zmniejszyć koszty oświetlenia drogowego

Kontrola NIK w latach 2021–2022 wybranych gmin województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego wykazała, że gminy nie wykorzystywały oszczędnie i efektywnie pieniędzy na oświetlenie dróg, ulic, parków. Jak zatem należy gospodarować środkami przeznaczonymi na oświetlenie drogowe w najlepszy sposób?

REDAKCJA listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Miliard na oświetlenie gmin – program „Rozświetlamy Polskę”

W programie „Rozświetlamy Polskę” gmina (lub związek międzygminny) mogła złożyć jeden wniosek na maksymalnie 4 mln zł. Dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80 procent wartości inwestycji, wkład własny samorządu powinien stanowić pozostałe 20 procent. Dofinansowanie ma być wypłacane po zakończeniu inwestycji (w przypadku gdy czas jej wykonania wyniesie maksymalnie 12 miesięcy) lub w 2-3 transzach (w przypadku dłuższego czasu wykonania). Budżet programu wyniósł ok. 1 mld złotych.

KRZYSZTOF NOWAKOWSKI listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Praktyczne aspekty projektowania oświetlenia drogowego

Na pytanie „Jakie powinno być oświetlenie przestrzeni publicznej?” powinien odpowiedzieć projektant w opracowanej dokumentacji technicznej dla konkretnego przypadku. Żeby jednak mógł to zrobić prawidłowo, to zamawiający powinien wcześniej znać odpowiedź na szereg pytań dotyczących celu, wymogów i ograniczeń, budowy, zasilania i sterowania oraz kosztów realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji oświetleniowej.