Technologie

Technologie

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (74) 2024

MOBILNE RECYKLERY STOSOWANE DO POZIMOWYCH NAPRAW NAWIERZCHNI DRÓG

W ślad za zimowym utrzymywaniem dróg i ulic w sezonie wczesnowiosennym pojawia się problem ubytków powstających w nawierzchniach drogowych, szczególnie tych wykonanych z mas bitumicznych. Jednymi z pierwszych maszyn wykorzystywanych do utrzymywania dróg po sezonie zimowym są mobilne recyklery nawierzchni mineralno-bitumicznej. W niniejszym artykule, w ślad za dostępną w tym temacie literaturą, przyjrzymy się problematyce efektywnej i bezpiecznej pracy przy wykorzystaniu recyklerów asfaltu, a więc maszyn przeznaczonych do ponownego przerobu zerwanej nawierzchni asfaltowej.

PIOTR PIESTRZYŃSKI styczeń-luty | 1 (72) 2024

DAMNICA – 32 LATA TRADYCJI BUDOWY DRÓG BETONOWYCH

Pierwsze drogi betonowe na terenie gminy Damnica k. Słupska pojawiły się w 1991 r. Po 32 latach na terenie tej pomorskiej gminy jest 3 razy więcej gminnych dróg o nawierzchni betonowej niż bitumicznej. W sierpniu 2023 r. zakończono budowę 500-metrowego odcinka drogi w technologii betonu wałowanego RCC. W ten sposób dopełniono nawierzchnię na drodze Zagórzyczki – Stara Dąbrowa, która obecnie ma 5 km długości i na całej długości nawierzchnię betonową.

PIOTR PIESTRZYŃSKI styczeń-luty | 1 (72) 2024

ROWEREM WZDŁUŻ RUDAWY PO BETONIE WODOPRZEPUSZCZALNYM

W grudniu 2023 r. zakończyła się budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Rudawy w Krakowie. Nawierzchnię, na całej 6,5 kilometrowej długości ścieżki, wykonano z betonu wodoprzepuszczalnego. Zdaniem Aleksandry Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie beton wodoprzepuszczalny jest rozwiązaniem, które godzi dostępność nawierzchni dla rowerów, wózków dziecięcych czy wózków inwalidzkich, zapewniając przepuszczalność wody.

MIROSŁAW GRACZYK listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Czy drogi lokalne mogą być trwałe?

Czy nawierzchnie dróg lokalnych mogą być trwałe? To istotne pytanie, które stawiają sobie zarządcy gminnej czy powiatowej sieci drogowej. Odpowiedź na nie jest również ważna dla użytkowników dróg lokalnych. To pytanie staje się szczególnie poważne w kontekście zazwyczaj skromnych budżetów, jakimi dysponują zarządcy dróg lokalnych. Pewną podpowiedzią w tej kwestii może być technologia nawierzchni betonowych.

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Narzędzia diagnostyki stanu nawierzchni część 2: pomiary równości podłużnej i poprzecznej

W kolejnej części cyklu dotyczącego diagnostyki stanu nawierzchni, po przedstawieniu podstawowych celów i środków do realizacji polityki utrzymaniowej oraz informacji o ugięciomierzu dynamicznym FWD, przybliżone zostaną dwie cechy nawierzchni drogowej: równość podłużna i równość poprzeczna. Obie cechy mają duże znaczenie w kontekście komfortu i bezpieczeństwa użytkowania dróg, a także odgrywają ważną rolę w procesie odprowadzania wód opadowych z powierzchni jezdni. Ponadto brak wymaganej równości w kierunku podłużnym i poprzecznym jest bezpośrednio odczuwalny przez kierowców i często jest wymieniany jako najważniejszy mankament zdegradowanej nawierzchni. Warto poznać, jak zbadać równość nawierzchni oraz jak prawidłowo ocenić uzyskane wyniki.

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Narzędzia diagnostyki stanu nawierzchni część 1: ugięciomierz dynamiczny FWD

Rozwój społeczno-ekonomiczny każdego państwa mierzony jest wieloma kryteriami. Jednym z nich jest dostęp do infrastruktury transportowej, jej rodzaj i stan oraz potencjał do dalszego rozwoju. W pierwszym 15-leciu XXI wieku odnotowano w Polsce dynamiczny wzrost kilometrażu dróg krajowych, w tym autostrad i dróg ekspresowych, który dał sygnał, iż jesteśmy krajem rozwijającym się i dążącym do podwyższenia jakości życia. W następnych latach XXI wieku inwestycje objęły również drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, a także obwodnice miast na ciągu głównych szlaków transportowych. Większy kilometraż dróg publicznych to duży komfort dla użytkowników, ale też wyzwanie dla zarządców, którzy musieli bardziej pochylić się nad terminem „diagnostyka stanu nawierzchni”. Co to takiego?