DROGI 34 okladka.png
WYDANIE: wrzesień - październik | 5 (34) 2017

DROGI GMINNE I POWIATOWE

wrzesień - październik

W bieżącym numerze postanowiliśmy poruszyć problematykę zwierząt na drogach i w obrębie pasa drogowego. Rozwijająca się infrastruktura drogowa powoduje, że odsetek kolizji z udziałem zwierząt wzrasta. Zapewnienie im przejścia odseparowującego je od ruchu drogowego przyczynia się z jednej strony do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, z drugiej – do ochrony wielu cennych gatunków. Jakie przejścia są optymalne dla danej grupy zwierząt? Czym kierować się przy ich wyborze na etapie projektowania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo w artykule otwierającym ten numer „Dróg Gminnych i Powiatowych”.

Stare przydrożne drzewa stanowią siedlisko dla dwóch chrząszczy objętych ścisłą ochroną – pachnicy dębowej i kozioroga dębosza. Oznacza to, że co do zasady drzew, w których bytują, nie wolno wycinać. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy bezpieczeństwo ruchu drogowego lub prace modernizacyjne wymagają usunięcia drzewa lub całego ich szpaleru? Nasz ekspert przedstawia sprawdzone rozwiązania, które umożliwiają wykonanie drogowcom niezbędnych prac w sposób chroniący owady, a tym samym bez naruszenia przepisów dotyczących ich ochrony.

Na łamach wrześniowo-październikowych „Dróg Gminnych i Powiatowych” porusza- my również tematykę projektowania i budowy zjazdów indywidualnych i publicznych w aspekcie prawnym. Dla drogowców stojących przed zadaniem budowy infrastruktury drogowej na terenach, gdzie zabudowa mieszkaniowa dopiero się rozwija, pomocne będzie omówienie zagadnień związanych z doborem parametrów geometrycznych dla ulic, a także artykuł poświęcony zastosowaniu geosyntetyków w budownictwie drogowym.

Jesienna aura nie rozpieszcza drogowców – ulewne deszcze powodują, że konieczne jest zadbanie o drożność kanalizacji drogowej. W artykule poświęconym pojazdom do ciśnieniowego mycia i czyszczenia kanałów ściekowych znajdą Państwo praktyczne porady, jak odprowadzać z jezdni nadmiar wody.

Pasjonatów maszyn drogowych z pewnością zainteresuje analiza porównawcza walców stalowych i ogumionych.

Na koniec kontynuujemy temat uszkodzonych drzew i wskazań do ich diagnozy – tym razem wszystko o uszkodzeniach spowodowanych przez człowieka i czynniki atmosferyczne.

Życzę przyjemnej lektury,

Monika Ślusarska

redaktor prowadząca

„Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Przegląd pojazdów do ciśnieniowego mycia kanałów

Po każdej ulewie, a także w okresie roztopów trzeba zadbać o odprowadzenie nadmiaru wody z jezdni, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego i zapobiec uszkodzeniom drogi. Pomocne w tym są pojazdy służące do ciśnieniowego mycia kanałów, które pozwalają na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w odpowiednim stanie technicznym.

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Uszkodzenia drzew na terenach zurbanizowanych – przyczyny powstania i wskazania do diagnozy. Część 2

W prowadzeniu bieżącej kontroli drzew ważne jest umiejętne diagnozowanie uszkodzeń i wad ich budowy oraz kształtu pod kątem przyczyn ich powstawania i wpływu na stan drzewa. Artykuł stanowi drugą część z cyklu wspomagającą prawidłową ocenę kondycji i wytrzymałości mechanicznej drzew.

PROJEKTOWANIE

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Wyroby syntetyczne w warstwach bitumicznych

Dynamiczny rozwój sieci drogowej w Polsce wiąże się z chęcią poszukiwania przez inwestorów możliwości zmniejszenia kosztów budowy pojedynczych odcinków dróg, aby móc ich wykonać jak najwięcej. Wiele rm produkujących różnego rodzaju syntetyki usilnie namawia do ich stosowania w każdym przypadku, podnosząc możliwość znacznego wzmocnienia konstrukcji, a czasami nawet zmniejszenia jej grubości. Problem jednak w tym, że źle zaprojektowany i wbudowany syntetyk może przynieść jedynie straty, czasami wymuszając nawet całkowitą przebudowę odcinka drogi.

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Dobór parametrów geometrycznych ulic w terenie zurbanizowanym

Bardzo szybki rozwój i urbanizacja terenów zlokalizowanych wokół dużych aglomeracji wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej. W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z doborem parametrów geometrycznych dla ulic w terenach zabudowanych i na obszarach, gdzie zabudowa mieszkaniowa dopiero się rozwija.

TECHNOLOGIE

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Walce drogowe stalowe i ogumione – podobieństwa i różnice

Walce drogowe są powszechnie wykorzystywane podczas budowy dróg i parkingów. Na co zwracać uwagę przy wyborze maszyny? Jakie wymagania konstrukcyjne powinna spełniać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek przy wykonywaniu nawierzchni? Czym różnią się poszczególne typy walców, jakie są ich zalety i wady? Na te pytania odpowiada nasz ekspert.

WYDARZENIA

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

WARTO WIEDZIEĆ

MAGDALENA MAJEWSKA wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Owady chronione w pasie drogowym

Przydrożne aleje i szpalery starych drzew stanowią siedliska zastępcze dla objętych ochroną ścisłą chrząszczy – pachnicy dębowej i kozioroga dębosza. Głównym zagrożeniem dla ich życia i rozwoju jest usuwanie martwych i zamierających drzew, a także wykonywanie intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych. Istnieją jednak sposoby na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnych w obrębie pasa drogowego tak, by nie kolidowały z ochroną tych gatunków.

TEMAT NUMERU

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych

Inwestycje drogowe niekorzystnie wpływają na wszystkie elementy środowiska naturalnego, w tym zwierzęta, które ze względu na konieczność przemieszczania się najczęściej wchodzą w kolizje z nowymi inwestycjami. Przejścia dla zwierząt są ważne: z jednej strony umożliwiają ochronę wielu cennych gatunków, z drugiej – zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem zwierząt, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

SYLWESTER GRUSZCZYŃSKI wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Technologia ROLLTECTM – ekonomiczne rozwiązanie dla dróg lokalnych. Nawierzchnia z betonu wałowanego (RCC)

Jedną z podstawowych bolączek zarządów samorządów lokalnych jest jakość dróg gminnych. Mamy w Polsce ponad 240 tys. km dróg gminnych (GUS 2013), z czego jedynie 45% ma nawierzchnię twardą, ulepszoną. A to oznacza ciągle narastający problem, który ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców powinien zostać rozwiązany jak najszybciej. Z przyczyn ekonomicznych nie jest to jednak łatwe.