Artykuł promocyjny

Artykuł promocyjny

wrzesień-październik | 5 (64) 2022

WYKORZYSTANIE KRUSZYW WAPIENNYCH W MIESZANKACH WMS

Jeszcze nie tak dawno do produkcji mieszanek typu WMS stosowano głownie grysy ze skał magmowych, ale od jakiegoś czasu głownie dzięki licznym badaniom, które potwierdziły możliwości wykorzystywania także grysów ze skał osadowych, w tym wapienia, rozpoczęto opracowywać badania typu z ich wykorzystaniem, które spełniają wymagania w zakresie modułu sztywności i odporności na koleinowanie. Przykładem takiego rozwiązania może być recepta MMA opracowana na bazie kruszyw wapiennych.

REDAKCJA wrzesień-październik | 4 (57) 2021 Tylko on-line Tekst otwarty

KOSTKA LEPSZA NIŻ ASFALT – EKOLOGICZNE NAWIERZCHNIE KORZYSTNE DLA MIAST.

Prze ostatnie 10 lat obserwujemy pogłębiający się kryzys klimatyczny, w tym: długotrwałe opady deszczu, wezbrania rzek, powodzie będące przyczyną strat gospodarczych, a także pogorszenie jakości wody oraz kompresję zasobów wodnych.

Zarządcy dróg, inwestorzy, projektanci i deweloperzy są świadomi, że stan środowiska ma priorytetowe znaczenie dla jakości życia przyszłych pokoleń. Zdają sobie sprawę, że mogą wpłynąć na powstrzymanie procesu zmian klimatu i śmiało korzystają z innowacyjnych rozwiązań proponowanych, np. przez producenta kostki i płyt brukowych GLADIO.

JAROSŁAW ROKITA GRZEGORZ SCHMIDT styczeń-luty | 1 (36) 2018

Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Podbudowa jest warstwą w konstrukcji drogi, której podstawową funkcją jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na warstwy leżące poniżej, a w szczególności na podłoże gruntowe. Jest to warstwa, która pełni funkcję fundamentu konstrukcji nawierzchni, zapewniając warstwom leżącym wyżej komfort pracy.

SYLWESTER GRUSZCZYŃSKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Długowieczność nawierzchni betonowych a NGCS – nowa metoda ulepszania nawierzchni

Drogi betonowe są produktem długowiecznym, którego okres użytkowania (bez generalnej rekonstrukcji nawierzchni) przekracza niekiedy 50 lat. To fakt, ale też beton, jak każdy materiał narażony na działanie środowiska agresywnego, wykazuje z czasem oznaki zużycia. W praktyce jest to ubytek wierzchniej warstwy nawierzchni (wietrzenie) lub niekiedy spolerowanie nawierzchni.

Oba zjawiska są niekorzystne i mogą spowodować zagrożenie dla użytkowników. Dlatego po kilkudziesięcioletnim użytkowaniu nawierzchnię betonową należy poddać gruntownej rekonstrukcji. Ale czy na pewno? I tutaj w sukurs przychodzi technologia NGCS (Next Generation Concrete Surface).

SYLWESTER GRUSZCZYŃSKI wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Technologia ROLLTECTM – ekonomiczne rozwiązanie dla dróg lokalnych. Nawierzchnia z betonu wałowanego (RCC)

Jedną z podstawowych bolączek zarządów samorządów lokalnych jest jakość dróg gminnych. Mamy w Polsce ponad 240 tys. km dróg gminnych (GUS 2013), z czego jedynie 45% ma nawierzchnię twardą, ulepszoną. A to oznacza ciągle narastający problem, który ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców powinien zostać rozwiązany jak najszybciej. Z przyczyn ekonomicznych nie jest to jednak łatwe.