Utrzymanie dróg

Przegląd pojazdów do ciśnieniowego mycia kanałów

Po każdej ulewie, a także w okresie roztopów trzeba zadbać o odprowadzenie nadmiaru wody z jezdni, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego i zapobiec uszkodzeniom drogi. Pomocne w tym są pojazdy służące do ciśnieniowego mycia kanałów, które pozwalają na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w odpowiednim stanie technicznym.

Jak pozbyć się wody z jezdni

Bardzo często, zwłaszcza w okresie wio- sennym i jesiennym, zachodzi konieczność właściwego odprowadzenia wody z jezdni. Zalegająca na jezdni woda stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego, w związku z czym jego bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od szybkiego odprowadzenia wody poza obszar drogi. Ponadto woda przesiąkająca przez nieumocnione pobocza do korpusu drogowe- go może nasilać występowanie przełomów lub powodować utratę jego stateczności.

Z nastaniem wiosny pierwszą czynnością jest usunięcie śniegu. Śnieg należy usuwać z rowów, z korony drogi oraz, w miarę postępu robót, ze skarp, nasypów i wewnętrznych skarp wykopów, przy czym w pierwszej kolejności – z zacienionych powierzchni. Należy przy tym pamiętać, aby stworzyć jednakowe odtajania gruntu na całej szerokości korony drogi i w ten sposób zapobiec powstawaniu przełomów. Niewłaściwa kolejność usuwania śniegu może być przyczyną naruszenia trwałości korpusu drogowego i zmniejszenia nośności nawierzchni.

Wodę – zarówno deszczową, jak i pochodzącą z topniejącego śniegu – należy odprowadzić możliwie najkrótszą drogą z obszaru torowiska, np. tramwajowego, do naturalnych cieków lub do urządzeń odwadniających. Aby to umożliwić, w zwałach śniegu na poboczach przekopuje się w określonych odstępach poprzeczne kanaliki. Należy je oczyszczać i poszerzać aż do momentu całkowitego stopnienia śniegu w rowach. Odpływ wody z korony drogi powinien być umożliwiony przez ścięcie wygórowanych poboczy. Ponadto należy dbać o drożność systemu odwadniającego, likwidując wszędzie, gdzie to jest niezbędne, lokalne zamulenia rowów i wylotów sączków. Roboty te są bardzo pracochłonne i warto wspomóc się przy nich dostępnymi środkami techniczny- mi, jakimi są pojazdy do ciśnieniowego mycia i płukania kanałów oraz przepustów.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Uszkodzenia drzew na terenach zurbanizowanych – przyczyny powstania i wskazania do diagnozy. Część 2

W prowadzeniu bieżącej kontroli drzew ważne jest umiejętne diagnozowanie uszkodzeń i wad ich budowy oraz kształtu pod kątem przyczyn ich powstawania i wpływu na stan drzewa. Artykuł stanowi drugą część z cyklu wspomagającą prawidłową ocenę kondycji i wytrzymałości mechanicznej drzew.

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych

Inwestycje drogowe niekorzystnie wpływają na wszystkie elementy środowiska naturalnego, w tym zwierzęta, które ze względu na konieczność przemieszczania się najczęściej wchodzą w kolizje z nowymi inwestycjami. Przejścia dla zwierząt są ważne: z jednej strony umożliwiają ochronę wielu cennych gatunków, z drugiej – zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem zwierząt, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.