Technologie

Walce drogowe stalowe i ogumione – podobieństwa i różnice

Walce drogowe są powszechnie wykorzystywane podczas budowy dróg i parkingów. Na co zwracać uwagę przy wyborze maszyny? Jakie wymagania konstrukcyjne powinna spełniać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek przy wykonywaniu nawierzchni? Czym różnią się poszczególne typy walców, jakie są ich zalety i wady? Na te pytania odpowiada nasz ekspert.

Walce drogowe

Walec drogowy to maszyna składająca się z zespołu cylindrycznych walców, zwanych wałami, służących do zagęszczania powierzchni gruntu lub warstw nawierzchni drogowej. W obecnie konstruowanych walcach drogowych dąży się do zapewnienia płynnego rozruchu i minimalnych strat czasu związanych ze zmianą kierunku jazdy walca. Nacisk liniowy wału walca musi być dostosowany do rodzaju zagęszczonego materiału, a jego średnica tak dobrana, by uniemożliwić przesuwanie się materiału przed nim i zapobiegać niepożądanemu zjawisku tworzenia się wzniesień (muld) deformujących powierzchnię podłoża. Zjawisko to spowodowane jest wypieraniem wałowanego materiału w obszar znajdujący się przed wałem nienapędzanym. Przed wałem napędzanym zjawisko to nie występuje. W związku z tym w nowoczesnych konstrukcjach walców wykonuje się zwykle napęd na wszystkie wały. Nie bez znaczenia jest także zwrotność i niezawodność walca drogowego. Wałowanie nawierzchni bitumicznych – ze względu na szybkie stygnięcie i twardnienie masy nawierzchniowej – odbywa się krótkimi odcinkami. Wymaga to częstych i szybkich zmian kierunku wałowania. Przełączenie kierunku jazdy musi następować możliwie szybko, gdyż inaczej walec grzęźnie w miękkiej, gorącej mieszance wałowanej, dając początek zagłębieniom i nierównościom.

Ruszanie walcem z miejsca powinno odbywać się płynnie i bez szarpnięć. Płynne ruszanie walca wspomagają stosowane obecnie napędy hydrauliczne, hydrostatyczne lub hydrokinetyczne ze zmiennikami momentu. Na gładkość wałowanej powierzchni wpływ mają:

 • dobór średnicy wałów walca,
 • dobór liczby wałów,
 • właściwe rozwiązanie konstrukcyjne układu napędu walca i układu ramy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 41 Strona 42 Strona 43 Strona 44 Strona 45 Strona 46 Strona 47 Strona 48 Strona 49 Strona 50

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych

Inwestycje drogowe niekorzystnie wpływają na wszystkie elementy środowiska naturalnego, w tym zwierzęta, które ze względu na konieczność przemieszczania się najczęściej wchodzą w kolizje z nowymi inwestycjami. Przejścia dla zwierząt są ważne: z jednej strony umożliwiają ochronę wielu cennych gatunków, z drugiej – zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem zwierząt, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

MAGDALENA MAJEWSKA wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Owady chronione w pasie drogowym

Przydrożne aleje i szpalery starych drzew stanowią siedliska zastępcze dla objętych ochroną ścisłą chrząszczy – pachnicy dębowej i kozioroga dębosza. Głównym zagrożeniem dla ich życia i rozwoju jest usuwanie martwych i zamierających drzew, a także wykonywanie intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych. Istnieją jednak sposoby na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnych w obrębie pasa drogowego tak, by nie kolidowały z ochroną tych gatunków.