DGiP nr 58 okładka mockup.png
WYDANIE: wrzesień - październik | 5 (58) 2021

DROGI GMINNE I POWIATOWE

wrzesień - październik

  • właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, od czego zależą i jak je oceniać
  • UWAGA! nowe wytyczne w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz jego wpływ na zarządzanie drogami publicznymi
  • katalogi typowych konstrukcji nawierzchni, a ich stosowanie w praktyce - w jaki sposób optymalizować konstrukcje? n
  • awierzchnia betonowa w różnych odsłonach
  • roszczenia o naprawę drogi gminnej – wybrane zagadnienia, m.in. roszczenia deliktowe, skarga na bezczynność
  • rozwiązania wielopoziomowe a rowery - na co zwrócić uwagę projektując drogi dla rowerów, plusy i minusy kładek/tuneli
  • studium przypadku – czy możliwe jest dokonanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, na której zlokalizowana jest droga publiczna
  • przegląd najnowszych maszyn do bieżącego utrzymania dróg i ulic
  • zakończenie budowy drogi – niezbędna dokumentacja, kontrola oddania do użytku, co zrobić gdy pojawią się nieprawidłowości
  • kanały technologiczne w pasie drogowym – jakie działania w pasie drogowym są zabronione, opłaty za udostepnienie kanału
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

PROJEKTOWANIE

TADEUSZ KOPTA wrzesień-październik | 5 (58) 2021

ROZWIĄZANIA WIELOPOZIOMOWE A ROWERY

Skrzyżowania wielopoziomowe, czyli węzły drogowe, z reguły powstają dla obsługi kolizyjnych potoków ruchu samochodowego o dużych natężeniach i prędkościach. Wzdłuż dróg, które się na nich krzyżują, konieczne jest oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego. Węzły mają duży potencjał przynajmniej częściowo bezkolizyjnej obsługi ruchu rowerowego przy pomocy dedykowanych lub wspólnie wykorzystywanych obiektów inżynierskich. Bardzo poważnym problemem mogą być jednak stanowiące ich część łącznice, szczególnie jeśli ruch rowerów jest przez nie prowadzony kolizyjnie w jednym poziomie poza zakończeniem łącznicy stanowiącym skrzyżowanie.

TECHNOLOGIE

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

WARTO WIEDZIEĆ

wrzesień-październik | 5 (58) 2021

JCHARGE – UNIWERSALNE STACJE ŁADOWANIA ELEKTROMOBILNOŚCI DLA SMART CITY

Ulice bez korków to rzadko spotykany widok. Właściwie jedynie od święta, gdy osoby mieszkające w miastach wyjeżdżają do swoich rodzinnych domów lub na urlop, mamy okazję płynnie przejechać przez miasto. Aktualnie żyjemy w silnym trendzie urbanizacji. Przeprowadzone przez UNICEF badania pokazały jak wyglądają aktualnie migracje ludności. Wciąż ciągniemy za pracą do miast, mimo tego, że jest w nich coraz gęściej. To rodzi wiele wyzwań, szczególnie jeśli chodzi o transport wewnątrz miast takich jak zakorkowanie, dostęp do wielu stref miejskich, centrów, znalezienie miejsc parkingowych itp. Do 2050 roku 70% ludzi będzie żyło w miastach. Ci wszyscy ludzie muszą się poruszać, przemieszczać, być mobilni, więc będzie tylko gęściej i ciaśniej. Miasta rozwijają się pochłaniając przylegające miejscowości, jednak w samych ich centrach wciąż wzrasta liczba mieszkańców i pracujących.

KONRAD RÓŻOWICZ wrzesień-październik | 5 (58) 2021

ROSZCZENIA O NAPRAWĘ DROGI GMINNEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA

Jednym spośród obowiązków ciążących na zarządcach dróg gminnych i powiatowych, jest utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, tj. takim, który m.in. wyklucza narażenie użytkowników na wypadek, poprawia ich jakość oraz zwiększa bezpieczeństwo ruchu. Ustawowe obciążenie zarządców dróg ww. obowiązkami skłania podmioty zainteresowane, w szczególności korzystające na co dzień z konkretnej infrastruktury drogowej, do stosowania różnych środków zmierzających do wyegzekwowania poprawy jakości dróg gminnych i powiatowych. Wybrane aspekty prawne wskazanego zjawiska, stanowią przedmiot niniejszego artykułu.

ARKADIUSZ CIUPA wrzesień-październik | 5 (58) 2021

NOWE WYTYCZNE W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ JEGO WPŁYW NA ZARZĄDZANIE DROGAMI PUBLICZNYMI

Z dniem 31 lipca 2021 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dotychczasowe przepisy zostały zastąpione przez rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.