Technologie

NAWIERZCHNIA BETONOWA W RÓŻNYCH ODSŁONACH

Kiedy mówimy o nawierzchni betonowej – w potocznym ujęciu mamy na myśli nawierzchnię z betonu cementowego, chociaż rozróżniamy również beton asfaltowy czy smołowy. W poprawnym technologicznie określeniu beton to mieszanka, w której kruszywo charakteryzuje się ciągłością uziarnienia.

Wpisując się w potoczne ujęcie, pod pojęciem nawierzchni betonowej rozumiemy nawierzchnię wykonaną z mieszanki cementu, kruszywa i wody, czasem ze wzmocnieniem dodatkiem prętów stalowych lub włókna stalowego. W tym nieprecyzyjnym określeniu wyróżniamy technologie nawierzchni:

 •  z betonu lanego na drodze (w tym ewentualnie zbrojonego),
 •  z betonu lanego na drodze w technologii whitetopping,
 •  z płyt prefabrykowanych z betonu lanego,
 •  z płyt w technologii betonu prasowanego,
 •  z kostek betonowych,
 •  z betonowych wyrobów otworowych,
 •  z betonu wałowanego,
 •  z betonu wałowanego porowatego,
 •  z kostek betonowych porowatych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

wrzesień-październik | 5 (58) 2021

JCHARGE – UNIWERSALNE STACJE ŁADOWANIA ELEKTROMOBILNOŚCI DLA SMART CITY

Ulice bez korków to rzadko spotykany widok. Właściwie jedynie od święta, gdy osoby mieszkające w miastach wyjeżdżają do swoich rodzinnych domów lub na urlop, mamy okazję płynnie przejechać przez miasto. Aktualnie żyjemy w silnym trendzie urbanizacji. Przeprowadzone przez UNICEF badania pokazały jak wyglądają aktualnie migracje ludności. Wciąż ciągniemy za pracą do miast, mimo tego, że jest w nich coraz gęściej. To rodzi wiele wyzwań, szczególnie jeśli chodzi o transport wewnątrz miast takich jak zakorkowanie, dostęp do wielu stref miejskich, centrów, znalezienie miejsc parkingowych itp. Do 2050 roku 70% ludzi będzie żyło w miastach. Ci wszyscy ludzie muszą się poruszać, przemieszczać, być mobilni, więc będzie tylko gęściej i ciaśniej. Miasta rozwijają się pochłaniając przylegające miejscowości, jednak w samych ich centrach wciąż wzrasta liczba mieszkańców i pracujących.

KONRAD RÓŻOWICZ wrzesień-październik | 5 (58) 2021

ROSZCZENIA O NAPRAWĘ DROGI GMINNEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA

Jednym spośród obowiązków ciążących na zarządcach dróg gminnych i powiatowych, jest utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, tj. takim, który m.in. wyklucza narażenie użytkowników na wypadek, poprawia ich jakość oraz zwiększa bezpieczeństwo ruchu. Ustawowe obciążenie zarządców dróg ww. obowiązkami skłania podmioty zainteresowane, w szczególności korzystające na co dzień z konkretnej infrastruktury drogowej, do stosowania różnych środków zmierzających do wyegzekwowania poprawy jakości dróg gminnych i powiatowych. Wybrane aspekty prawne wskazanego zjawiska, stanowią przedmiot niniejszego artykułu.