Utrzymanie dróg

PRZEGLĄD MASZYN DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG

W niniejszym artykule przedstawiono maszyny i zabiegi, jakie należy wykonać w ramach pozimowego utrzymywania dróg powiatowych oraz miejskich ulic. Wskazano również praktyczne rady, jak optymalnie należy wykorzystać wspomnianą grupę maszyn przeznaczoną do pozimowego utrzymania dróg i ulic.

Recyklery
Recykleryto maszyny służące do grzania i powtórnego przerobu materiału pochodzącego z zerwanych nawierzchni bitumicznych. Recyklery drogowe zabudowane są najczęściej na przyczepach jedno- lub dwuosiowych, zostały docenione przez wiele przedsiębiorstw zajmujących się robotami drogowymi oraz przedsiębiorstw zajmujących się wszelkiego rodzaju pracami wymagającymi wykonywania wykopów w pasach drogowych. Największą zaletą recyklerów, poza prostą obsługą, jest możliwość uzupełniania ubytków w jezdni niezależnie od pory roku. Przykład recyklera drogowego zabudowanego na przyczepie dwuosiowej przestawiono na zdj. 1.
Jedną z największych zalet recyklera drogowego jest to, że może być on wykorzystany do ponownego wbudowania w uszkodzoną nawierzchnię zerwanego destruktu asfaltowego, zwanego też korą asfaltową. Wykorzystanie odzyskanego z nawierzchni materiału pozwala także wygenerować znaczne oszczędności wynikające z kosztów uruchamiania lokalnej wytwórni masy asfaltowej oraz transportu masy asfaltowej na miejsce prowadzenia prac.
Przerabiany w recyklerze materiał pochłania ciepło już od momentu wrzucenia go do leja zasypowego recyklera. Odpowiednio ukształtowane spiralne przegrody, umieszczone wewnątrz bębna grzewczego recyklera, przesuwają materiał w kierunku otworu wysypowego. Sposób uzyskiwanej wysokiej wydajności nie polega na zastosowaniu palnika o dużej mocy, ale na optymalizacji procesu grzewczego i pracy recyklera w systemie ciągłym. System ciągłej pracy recyklera polega na tym, aby nie doprowadzić do całkowitego wypróżnienia bębna grzewczego z masy asfaltowej, tylko bieżącego wprowadzania do bębna grzewczego kolejnych kawałków destruktu asfaltowego, jednocześnie odbierając, przeważnie do taczki, przerobiony już destrukt asfaltowy. Optymalna temperatura panująca w bębnie recyklera drogowego powinna wynosić 150–180°C.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE