Drogi Gminne i Powiatowe nr 6 2019.png
WYDANIE: listopad - grudzień | 6 (47) 2019

DROGI GMINNE I POWIATOWE

listopad - grudzień

 

W bieżącym numerze:

  • przedstawiamy korzyści ze stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych i modyfikowanych polimerami MODBIT, omawiając przy tym program budowy odcinków referencyjnych, jaki firma Lotos Asfalt skierowała do samorządów,

  • podpowiadamy jaki układ skrzyżowania jest optymalny, które rozwiązania w zakresie organizacji ruchu wybrać na wlotach poprzecznych niewyposażonych w drogi dla rowerów, jakie ułatwienia lewoskrętu wybrać,

  • omawiamy jak w prosty i łatwy sposób monitorować urządzenia z poziomu laptopa, tabletu czy smartfona (Husqvarna Fleet Services™)

  • wskazujemy jak zaplanować zapobiegawcze naprawy maszyn drogowych, jak uniknąć nieplanowanych postojów w robotach.

  • Piszemy o nowościach w znakach drogowych i ich zastosowaniu na drogach powiatowych i gminnych,

  • odpowiadamy na pytanie jakie produkty są przydatne przy uszczelnianiu spoin technologicznych podczas układania gorącej MMA, w jaki sposób radzić sobie z silnie pracującymi pęknięciami nawierzchni oraz kiedy warto sięgnąć po emulsyjne masy zalewowe na zimno.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

JANUSZ TROJANOWSKI listopad-grudzień | 6 (47) 2019

CHEMIA DROGOWA A TRWAŁOŚĆ NAWIERZCHNI – NOWOCZESNE PRODUKTY DO BUDOWY I UTRZYMANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Budowa drogi to proces złożony, wymagający skoordynowania wielu zadań. Wykonawcy zwykle większą wagę przykładają do działań i materiałów głównych, często zapominając, że wcale nie mniejszy wpływ na ogólną trwałość nawierzchni mają materiały niemalże niezauważalne w całościowym kosztorysie. Należą do nich uszczelnienia spoin technologicznych czy dylatacje. W eksploatacji nawierzchni role często się odwracają – właśnie od tych materiałów i miejsc ich zastosowania zaczyna się zwykle destrukcja.

PROJEKTOWANIE

TADEUSZ KOPTA listopad-grudzień | 6 (47) 2019

DUŻE SKRZYŻOWANIA A DROGI DLA ROWERÓW

Duże skrzyżowania stanowią istotne utrudnienie dla rowerzystów ze względu na kolizję z ruchem samochodowym, jeśli ruch rowerowy odbywa się w jezdni na zasadach ogólnych, znaczące wydłużenie niektórych relacji spowodowane samymi wymiarami skrzyżowania, a także znacznym wskaźnikiem opóźnienia wynikającym z sygnalizacji świetlnej, jeśli jest ona zastosowana.

TECHNOLOGIE

REDAKCJA listopad-grudzień | 6 (47) 2019

HUSQVARNA FLEET SERVICES™ – ŁATWIEJSZY SPOSÓB MONITOROWANIA URZĄDZEŃ

Husqvarna Fleet Services to inteligentne rozwiązanie oparte na pracy w chmurze, zapewniające firmom zajmującym się profesjonalną pielęgnacją terenów zieleni stały wgląd w status parku maszyn, dostarczające informacji o lokalizacji, stanie urządzeń i ich bieżącym użytkowaniu. Platforma oparta na module Bluetooth za pośrednictwem niewielkich czujników gromadzi dane w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżące informacje o pracy maszyn i na efektywne zarządzanie flotą.

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (47) 2019

EKSPLOATACJA I NAPRAWA MASZYN DROGOWYCH

Prowadzenie robót drogowych i mostowych wymaga obecnie współdziałania wielu maszyn i urządzeń, które zapewniają ciągłość pracy. Usterka jednej maszyny powoduje przestój całego ciągu technologicznego, a w rezultacie opóźnienie terminu wykonania robót i straty w produkcji, a także straty materiałowe. Można temu zapobiec, prawidłowo użytkując i konserwując sprzęt, a także planując naprawy i zabiegi techniczne.

listopad-grudzień | 6 (47) 2019

KORZYŚCI I OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ULICZNEGO OŚWIETLENIA LED

Oświetlenie uliczne LED staje się coraz bardziej powszechne w Polsce i na świecie. Nowoczesne oprawy uliczne z powodzeniem zastępują konwencjonalne źródła światła, m.in. lampy sodowe, rtęciowe i metahalogenowe, które każdego wieczoru i nocy oświetlają infrastrukturę miejską na terenie całego kraju. Te nowoczesne rozwiązania charakteryzują się wysoką energooszczędnością, która w prosty sposób przekłada się na zmniejszenie kosztów związanych z miejskim oświetleniem.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

KONRAD RÓŻOWICZ listopad-grudzień | 6 (47) 2019

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA INWESTYCJE DROGOWE W PERSPEKTYWIE ZMIAN

Pomimo że ustanowione ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe P.z.p.) regulacje nie odcinają się od dotychczasowego dorobku prawnego, wprowadzają szereg zmian, które nie pozostają obojętne dla realizacji inwestycji drogowych. Za najdonioślejsze dla zamówień publicznych związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi należy uznać zmiany w zakresie wymogów, jakie spełniać muszą umowy w sprawie zamówień publicznych. Niemniej jednak także nowości ulokowane na etapie udzielania zamówień i realizacji umów nie pozostają obojętne dla działań inwestycyjnych.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (47) 2019

NOWOŚCI W ZNAKACH DROGOWYCH I ICH ZASTOSOWANIE NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

Sytuacja na drodze, ciągłe remonty, jak również specyfika ruchu drogowego wymaga od zarządcy drogi przeniesienia obowiązujących w przepisach prawnych reguł i zasad tego ruchu „na drogę” za pomocą różnego rodzaju znaków drogowych. Samo posłużenie się przepisem prawnym dla określenia zakazu lub nakazu jest co do zasady niewystarczające. Aby nie przerzucać na kierowcę ryzyka nieświadomego naruszania przepisów ruchu drogowego, stosuje się różnego rodzaju znaki drogowe (w tym informacyjne). Oznakowanie dróg należy do zarządcy drogi.