Utrzymanie dróg

TERMICZNE METODY ZIMOWEGO OCZYSZCZANIA ULIC W REJONACH OBJĘTYCH SZKODAMI GÓRNICZYMI

Zimą w mieście, przy wzmożonym ruchu ulicznym uniemożliwiającym wjazd cięższych maszyn drogowych i braku pracowników, korzystniejsze – także ekonomicznie – może okazać się oczyszczanie ulic ze śniegu poprzez ich podgrzewanie. Dobrym rozwiązaniem są też topiarki śniegu.

Bodziec do poszukiwania nowych metod usuwania śniegu, w szczególności z terenów i dróg, na których występują szkody górnicze, stanowi brak siły roboczej, który występuje w coraz to dotkliwszej formie. Poza tym parkujące na ulicach samochody są przeszkodami, które poważnie utrudniają, a często uniemożliwiają oczyszczanie ulic ze śniegu metodami tradycyjnymi. Ograniczenie lub wyeliminowanie czynności załadunku na pojazdy i wywozu śniegu staje się w tych warunkach czynnikiem, który może zadecydować o odstąpieniu od dotychczasowych metod usuwania śniegu, mimo że są one tańsze.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JANUSZ TROJANOWSKI listopad-grudzień | 6 (47) 2019

CHEMIA DROGOWA A TRWAŁOŚĆ NAWIERZCHNI – NOWOCZESNE PRODUKTY DO BUDOWY I UTRZYMANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Budowa drogi to proces złożony, wymagający skoordynowania wielu zadań. Wykonawcy zwykle większą wagę przykładają do działań i materiałów głównych, często zapominając, że wcale nie mniejszy wpływ na ogólną trwałość nawierzchni mają materiały niemalże niezauważalne w całościowym kosztorysie. Należą do nich uszczelnienia spoin technologicznych czy dylatacje. W eksploatacji nawierzchni role często się odwracają – właśnie od tych materiałów i miejsc ich zastosowania zaczyna się zwykle destrukcja.