okladka.png
WYDANIE: maj - czerwiec | 3 (38) 2018

DROGI GMINNE I POWIATOWE

maj - czerwiec

W najnowszym wydaniu czasopisma piszemy między innymi o tym:

  • z czego budować zatoki autobusowe – podpowiadamy, które konstrukcje są optymalne przy określonym natężeniu ruchu, jaki jest koszt zastosowania poszczególnych rozwiązań, jak ustrzec się błędów przy budowie zatoki autobusowej,
  • co należy brać pod uwagę przy wytyczaniu drogi rowerowej i jak dobrać dla niej odpowiednie parametry geometryczne,
  • jak projektować i wykonywać krawędzie jezdni bitumicznych – wskazujemy, kiedy dobrym pomysłem jest krawężnik betonowy, a kiedy należy sięgnąć po inne rozwiązania,
  • jakie obowiązki w zakresie kształtowania zieleni ciążą na zarządcy dróg,
  • którą powierzchnię nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną przyjąć do wyceny – przed podziałem czy po nim,
  • w jakich sytuacjach mogą być przetwarzane dane osobowe i w jaki sposób żądać ujawnienia danych osobowych, by być w zgodzie z przepisami RODO,
  • jak poprawnie oznakować turystyczną trasę rowerową i o czym pamiętać przy jej planowaniu,
  • co wpływa na poprawę niezawodności drogowych rozściełaczy asfaltu,
  • czym kierować się przy wyborze kosiarki do utrzymania zieleni w pasach drogowych – omawiamy zalety poszczególnych typów kosiarek,
  • co brać pod uwagę przy ocenie statyki drzewa oraz jak oceniać kondycje zdrowotną i witalność drzew.

Zapraszamy do lektury!

Redakcja magazynu „Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Kosiarki mechaniczne służące do utrzymania zieleni w pasach drogowych

Rozpoczyna się właśnie okres koszenia traw w obszarze pasa drogowego. Podpowiadamy, jaką kosiarkę wybrać, by optymalnie wykorzystać jej możliwości. Pasy zieleni wzdłuż dróg upiększają krajobraz, poprawiają funkcjonowanie ekosystemu miejskiego, oczyszczają powietrze i łagodzą mikroklimat dróg, ale tylko pod warunkiem, że są zadbane.

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Zdrowotność, witalność a statyka drzew – różnice w diagnozie

Diagnoza drzew obejmuje ocenę kondycji zdrowotnej, witalności albo statyki drzewa z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa. Pierwsze zagadnienia dotyczą funkcji fizjologicznych roślin, a ostatnie – funkcji mechanicznych. Zasady i kryteria oceny statyki drzew, a raczej prawdopodobieństwa ich złamania i wywrócenia omówiono w cyklu artykułów zamieszczonych w poprzednich numerach czasopisma. Niniejszy poświęcono zasadom prawidłowego diagnozowania choroby i witalności drzew.

PROJEKTOWANIE

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Z czego budować zatoki autobusowe?

Wzrost natężenia ruchu drogowego przy jednoczesnym promowaniu i rozwoju komunikacji publicznej sprawia, że odcinki przy przystankach autobusowych często stają się wąskim gardłem dróg lokalnych. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa zatok autobusowych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne dla wydzielonych zatok autobusowych, a także przeanalizowano koszty takiej inwestycji.

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Parametry dróg dla rowerów

Projektując infrastrukturę rowerową, należy przede wszystkim określić, skąd i dokąd będą udawali się rowerzyści, a także główne relacje wynikające z obecnych i przewidywanych źródeł i celów podróży oraz podstawowego adresata konkretnej infrastruktury rowerowej. Bardzo istotne jest dobranie odpowiednich parametrów geometrycznych, które w dużej mierze decydują o sukcesie inwestycji.

TECHNOLOGIE

WYDARZENIA

maj-czerwiec | 3 (38) 2018

W maju wszystkie drogi znów poprowadzą do Kielc

Już 8–10 maja w Targach Kielce odbędzie się kolejna edycja XXIII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska wraz z towarzyszącymi Międzynarodowymi Targami Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz Międzynarodowymi Targami Transportu Drogowego–Pojazdy Użytkowe ROTRA. Zeszłoroczna edycja imprezy zgromadziła 418 firm z 20 krajów całego świata, a odwiedziło ją przeszło 14 000 zwiedzających.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Powierzchnia nieruchomości w aspekcie wyceny na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Sporządzając wycenę nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną, rzeczoznawca majątkowy musi dokonać wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania. Przeprowadza także ocenę, które cechy rynkowe w największym stopniu wpływają na jej wartość.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Ochrona danych osobowych dla zarządców dróg

Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych osobowych znacząco wzrosła. Dzięki technologii zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i organy publiczne mogą na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać dane osobowe w swojej działalności. Kwestia ta dotyka również zarządców dróg, którym podobnie jak wielu innym podmiotom wchodzące na dniach w życie RODO spędza sen z powiek.

WARTO WIEDZIEĆ

PRAWO W PIGUŁCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Nabycie nieruchomości w trybie art. 124 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami-studium przypadku

W lipcu 2017 r. właściciel nieruchomości przedłożył zarządcy drogi wniosek o wykup prawa własności do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w budowie, wraz z garażem. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca uzasadnił, że w październiku 2009 r. wydano na jego rzecz decyzję o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego. W momencie składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie zdawał sobie sprawy, że inny organ administracji publicznej prowadzi postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

STREFA DLA PROFESJONALISTÓW

Strefa dla profesjonalistów maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Co nowego online na maj i czerwiec 2018

W Strefie dla Profesjonalistów zamieszczamy narzędzia pomocne w codziennej pracy oraz artykuły. Chcemy, by zamieszczane materiały miały jak najbardziej praktyczny wymiar, dlatego zdecydowaliśmy się udostępniać Państwu checklisty, które krok po kroku przeprowadzą Państwa przez procedury związane z realizacją inwestycji drogowych oraz zarządzaniem drogami, a w problematycznych sytuacjach udzielą odpowiedzi na pytanie, co robić. Umożliwią również sprawdzenie, czy o niczym Państwo nie zapomnieliście.