Projektowanie

Jak projektować i wykonywać krawędzie jezdni bitumicznych

Projektując drogi, nie wolno zapominać o właściwym zaprojektowaniu i wykonaniu stref krawędziowych. Błędy konstrukcyjne popełnione w tym obszarze są bowiem przyczyną poważnych degradacji nawierzchni bitumicznych.

Charakterystyka ruchu i geometrii drogi

W terenie zurbanizowanym drogi zwykle projektowane są wraz z chodnikami i drogami rowerowymi, w związku z czym krawędzie nawierzchni są często obramowane krawężnikami betonowymi lub kamiennymi. Na odcinkach zamiejskich zastosowanie krawężników nie jest zazwyczaj możliwe, głównie z powodu konieczności zachowania odprowadzenia wody.

Odcinki dróg zamiejskich można w zasadzie podzielić na dwa główne typy – na drogi biegnące po terenach wiejskich i na odcinki charakteryzujące się ruchem międzymiastowym zarówno osobowym, jak i ciężarowym.

Najbardziej obciążone są przeważnie miejsca w odległości ok. 20–50 cm od krawędzi jezdni, czyli powierzchnie zlokalizowane w śladach kół pojazdów. Samochody osobowe nie stanowią tutaj większego problemu, jednakże ciężkie pojazdy ciężarowe wywierają bardzo duże naciski, co prowadzi często do poważnych uszkodzeń nawierzchni.

W przypadku dróg w terenach wiejskich bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej szerokości drogi dostosowanej do pojazdów poruszających się po niej. W takich obszarach całkowite natężenie ruchu jest często bardzo małe, jednakże charakteryzuje się dużym procentowym udziałem maszyn rolniczych, czyli pojazdów o dużej szerokości (dużym rozstawie kół). Jeśli droga ma zbyt małą szerokość (poniżej 6 m), pojazdy takie nierzadko są zmuszone do ciągłej jazdy po krawędzi drogi.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Z czego budować zatoki autobusowe?

Wzrost natężenia ruchu drogowego przy jednoczesnym promowaniu i rozwoju komunikacji publicznej sprawia, że odcinki przy przystankach autobusowych często stają się wąskim gardłem dróg lokalnych. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa zatok autobusowych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne dla wydzielonych zatok autobusowych, a także przeanalizowano koszty takiej inwestycji.

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Parametry dróg dla rowerów

Projektując infrastrukturę rowerową, należy przede wszystkim określić, skąd i dokąd będą udawali się rowerzyści, a także główne relacje wynikające z obecnych i przewidywanych źródeł i celów podróży oraz podstawowego adresata konkretnej infrastruktury rowerowej. Bardzo istotne jest dobranie odpowiednich parametrów geometrycznych, które w dużej mierze decydują o sukcesie inwestycji.