Warto Wiedzieć

Green Velo – stracona szansa?

Analiza zalet i wad zrealizowanej inwestycji pozwala na uniknięcie błędów w realizacji kolejnych, dlatego też przedstawiamy ocenę istniejącej już kilka lat trasy Green Velo, wskazując na prawidłowe rozwiązania, ale i niedociągnięcia.

W krajach Europy Zachodniej turystyka rowerowa jest ważnym źródłem dochodu i istotną gałęzią gospodarki. W Polsce szansy na przełamanie możliwości uprawiania turystyki rowerowej upatrywanego w realizacji szlaku rowerowego Green Velo. Miał się stać pierwszą w Polsce długodystansową trasą turystyczną z prawdziwego zdarzenia. W latach 2005–2006 organizacja Zielone Mazowsze zaproponowała realizację Trasy Rowerowej Polski Egzotycznej, który to pomysł został podchwycony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i wyewoluował poprzez Trasę Rowerową Polski Wschodniej w obecną Green Velo.

Green Velo to pięć projektów regionalnych tras rowerowych o łącznej długości ok. 1980 km, które utworzyły spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie (ok. 350 km), podkarpackie (ok. 430 km), podlaskie (ok. 590 km), świętokrzyskie (ok. 190 km) i warmińsko- -mazurskie (ok. 420 km). Szlak miał być przeprowadzony przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, obszary zabytkowe i ważne węzły komunikacyjne. W projekcie zaplanowano: modernizację istniejących tras rowerowych, budowę nowych w miejscach, gdzie dotąd ich nie było, wykorzystanie istniejących dróg o niewielkim natężeniu ruchu, utworzenie miejsc do odpoczynku, tzw. miejsc obsługi rowerzystów oraz odpowiednie jednolite oznakowanie całego szlaku.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Z czego budować zatoki autobusowe?

Wzrost natężenia ruchu drogowego przy jednoczesnym promowaniu i rozwoju komunikacji publicznej sprawia, że odcinki przy przystankach autobusowych często stają się wąskim gardłem dróg lokalnych. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa zatok autobusowych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne dla wydzielonych zatok autobusowych, a także przeanalizowano koszty takiej inwestycji.

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Parametry dróg dla rowerów

Projektując infrastrukturę rowerową, należy przede wszystkim określić, skąd i dokąd będą udawali się rowerzyści, a także główne relacje wynikające z obecnych i przewidywanych źródeł i celów podróży oraz podstawowego adresata konkretnej infrastruktury rowerowej. Bardzo istotne jest dobranie odpowiednich parametrów geometrycznych, które w dużej mierze decydują o sukcesie inwestycji.