Warto Wiedzieć

Warto Wiedzieć

ARKADIUSZ CIUPA listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Przepisy regulujace ład przestrzenny pasa drogowego wzwiazku zumieszczonymi wnim reklamami

Ogromna liczba reklam, szczególnie w centrach dużych miast i miejsc atrakcyjnych turystycznie, powoduje chaos przestrzenny i bezsprzecznie wpływa na obszar przestrzeni publicznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Reklamy posadowione bowiem w bliskim sąsiedztwie pasa drogowego adresowane są jednak do użytkowników dróg publicznych.

wrzesień-październik | 5 (58) 2021

JCHARGE – UNIWERSALNE STACJE ŁADOWANIA ELEKTROMOBILNOŚCI DLA SMART CITY

Ulice bez korków to rzadko spotykany widok. Właściwie jedynie od święta, gdy osoby mieszkające w miastach wyjeżdżają do swoich rodzinnych domów lub na urlop, mamy okazję płynnie przejechać przez miasto. Aktualnie żyjemy w silnym trendzie urbanizacji. Przeprowadzone przez UNICEF badania pokazały jak wyglądają aktualnie migracje ludności. Wciąż ciągniemy za pracą do miast, mimo tego, że jest w nich coraz gęściej. To rodzi wiele wyzwań, szczególnie jeśli chodzi o transport wewnątrz miast takich jak zakorkowanie, dostęp do wielu stref miejskich, centrów, znalezienie miejsc parkingowych itp. Do 2050 roku 70% ludzi będzie żyło w miastach. Ci wszyscy ludzie muszą się poruszać, przemieszczać, być mobilni, więc będzie tylko gęściej i ciaśniej. Miasta rozwijają się pochłaniając przylegające miejscowości, jednak w samych ich centrach wciąż wzrasta liczba mieszkańców i pracujących.

KONRAD RÓŻOWICZ wrzesień-październik | 5 (58) 2021

ROSZCZENIA O NAPRAWĘ DROGI GMINNEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA

Jednym spośród obowiązków ciążących na zarządcach dróg gminnych i powiatowych, jest utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, tj. takim, który m.in. wyklucza narażenie użytkowników na wypadek, poprawia ich jakość oraz zwiększa bezpieczeństwo ruchu. Ustawowe obciążenie zarządców dróg ww. obowiązkami skłania podmioty zainteresowane, w szczególności korzystające na co dzień z konkretnej infrastruktury drogowej, do stosowania różnych środków zmierzających do wyegzekwowania poprawy jakości dróg gminnych i powiatowych. Wybrane aspekty prawne wskazanego zjawiska, stanowią przedmiot niniejszego artykułu.

ARKADIUSZ CIUPA wrzesień-październik | 5 (58) 2021

NOWE WYTYCZNE W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ JEGO WPŁYW NA ZARZĄDZANIE DROGAMI PUBLICZNYMI

Z dniem 31 lipca 2021 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dotychczasowe przepisy zostały zastąpione przez rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

ARKADIUSZ CIUPA maj-czerwiec | 3 (56) 2021

Stan prawny nieruchomości drogowych

„Bez hipoteki i katastru nie ma na wsi prawa – a więc nie ma tam i Państwa”

prof. dr Władysław Leopold Jaworski (1865–1930)

Powyższy, krótki cytat prof. dr Władysława Leopolda Jaworskiego, członka przedwojennej Komisji Kodyfikacyjnej i Komisji dla reformy Prawa Rolnego odzwierciedla, jak ważnym elementem jest określenie stanu prawnego nieruchomości.

URZĄD MIASTA RZESZÓW listopad-grudzień | 6 (53) 2020

NAGRODY ODEBRANE A MIASTO DOCENIONE

Rzeszów ma kolejne powody do dumy. Tym razem na jego konto trafia kilka nagród. W 21. edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową Rzeszów zdobył aż 5 nagród. Wśród nich znalazły się mi.in nagrody za budowę drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej, rozbudowę ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa i budowę drogi publicznej łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty.